Faculty of Architecture, Design and Engineering

Faculty of Architecture, Design and Engineering

Faculty of Architecture and Design (FAD)

Dean of FAD
Vice Dean
Administrator

The best way to predict the future is to create it.

Dean’s Welcome

The Faculty of “Architecture, Art Dizan and Construction” (FAD) is an inter-disciplinary faculty that develops professionals ready for the local and global markets, melting knowledge stemming from the fields: ART-DESIGN, Architecture-urban, as well as Construction engineering (structure and geotechnical). Art, architecture and construction constitute a thousand -year -old ecosystem, which is explored and applied to FAD with the most advanced pedagogical and scientific methods, such as parametericalism and apprings of contemporary and experimental technologies.

The main units of the FAD are: i) the Department of Art-Design; ii) Department of Architecture and Construction Engineering; iii) Research unit of engineering and design architecture (in the inter-dependence of IF Innovation Factory). The faculty has 3 basic units, 3 profiled schools, and 7 academic programs/profiles (Bachelor, Professional, Scientific and Integrated Master). The faculty has several laboratories, “Ad-Hock” consulting units, the Research Center; as well as the possibility of profiling through LLL (Long Life Learning) training, and PhD studies.

FAD, as part of Polis University, is meanwhile a member of the elite of the European schools of architecture and design (AEEA/EAAE, EAHN, ECAADE), and Construction Engineering (EUCEET). The study programs of this faculty have shown high sustainability in time, passing important stages of international accreditation and membership, as well as preceding the labor market dynamics. POLIS reputation in the country in these areas is maximum.

Fad boasts strong links to practice, matching the development of skills with market needs. Our teaching is characterized by a close engagement with students, as well as the constant innovation of pedagogical programs and methods. Our students develop a local, European and global mindset by participating in numerous cultures through exchange programs, engaging in teamwork and in contact with local and foreign staff. This faculty has a strong mission in society, providing services and consulting to local communities and authorities. He has an excellent interaction and symbiosis with the design studio Metro_polis, Ltd, affected by the University of Polis.

Our professors come from prestigious institutions such as La Sapienza University, Ferrara University, and many other experiences in Italy, Polytechnic University of Tirana; Harvard, Yale and MIT Schools of Architecture in the USA, etc. Also, they have long experience with public and non-public institutions, and in local and global companies.

Welcome to FAD!

INVITED PROFESSORS

School of Architecture:

 • Prof. Antonino Di Raimo, U-Portsmouth, UK
 • Prof. Loris Rossi, U-Mancester, UK
 • Dr. Laura Pedata, U-Oxford, UK
 • Prof. Marshan Ceka, IIT Izmir, Turkey
 • Prof. Antonino Saggio, Sapienza Italy
 • Prof. Dimitris Philippides, NTUA Greece
 • Prof. Alex Wall, TU Karlsruhe, Germany
 • Prof. Roberto Di Giulio, UNIFE Italy
 • Prof. Theo Zaffagnini, UNIFE Italy
 • Prof. Antonello Stella, UNIFE Itali
 • Prof. Stephan Pinkau, U-Anhalt / Bauhaus, Germany
 • Prof. Judy Green, Technion, Israel
 • Prof. Raimund Fein, U-Cottbus, Germany
 • Prof. Jim Stevens, U-Clemson, USA
 • Dr. James Kostaras, IIUD USA / Ireland
 • Dr. Martin Spuhler, Partner Architeken, Zurich
 • Dr. KJengo Kuma, U-Tokio, Japan
 • Dr. Dustin Tusnovitc, TU-Graz, Austria
 • Dr. Markus Tomaselli, TU-Vienna, Austria
 • Dr. Ivan Kucina, U-Belgrade, Serbia
 • Dr. Ermal Shpuza, Giorgia-Tech, USA
 • Ana Dzokitc / Marc Neelen – Stealth. Unlimited.
 • Selanik Dimistris Gourdakis

School of Design:

 • Prof. Giuseppe Mincolelli, U-Ferrara, Italy
 • Prof. Lorenzo Imbesi, Sapienza, Italy
 • Domenique Taffi, Industrial-product designer, Switzerland
 • Simone Micheli, Interior designer, Italy
 • Andreas Carson, Light designer, Italy
 • Gaetano Castelli, RAI stage designer, Italy
 • Juata Bezenberg, Photograper, Germany
 • Simina Turku, Fashion, Romania

School of Civil Engineering:

 • Prof. Andrew Charleson, Wellington School of Architecture , New Zealand
 • Prof. Donato Abruzzese, Tor Vergata University, Italy
 • Prof. Achintya Haldar, Civil Engineering Building,  Tucson Arizona, USA
 • Prof. Eurico Seabra , Minho University, Portugal
 • Prof. Svetlana Brzev, British Columbia ,Canada
 • Prof. Ryo Matsumaru, Tokyo Japan               

Mirëseardhja e Dekanit

Fakulteti “Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban” (FPMMU) është një fakultet ndërdisplinor që zhvillon profesionistë të gatshëm për tregun lokal dhe global, duke shkrirë njohuri që burojnë nga menaxhimi i territorit, studimet mjedisore dhe ‘shkolla’ e biznesit “POLIS Business School” (PBS).  Territori, mjedisi dhe biznesi (tregtia) përbëjnë një ekosistem mijëravjeçar, i cili eksplorohet dhe aplikohet në FPMMU me metodat pedagogjike dhe shkencore më përparimtare.

FPMMU, pjesë e Universitetit POLIS, është anëtar i elitës së Shkollave Europiane të Planifikimit (AESOP) dhe Menaxhimit (CEEMAN). Programet e studimit të këtij fakulteti kanë treguar qëndrueshmëri të lartë në kohë, duke kaluar faza të rëndësishme të akreditimit dhe anëtarësimit ndërkombetar, si edhe duke i paraprirë dinamikave të tregut të punës.

FPMMU krenohet për lidhjet e forta me praktikën, duke përputhur zhvillimin e aftësive me nevojat e tregut. Mësimdhënia jonë karakterizohet nga një angazhim i ngushtë me studentët, si dhe risi të vazhdueshme të programeve dhe metodave pedagogjike. Studentët tanë zhvillojnë një mendësi globale duke marrë pjesë në kultura të shumta përmes programeve të shkëmbimit, duke u angazhuar në punë ekipore dhe duke qënë në kontakt me staf vendas e të huaj.

Profesorët tanë vijnë nga institucione prestigjoze si Harvard Business School, Universiteti La Sapienza, Universiteti i Montpellier, Erasmus University Rotterdam, IEDC-Bled School of Management, Kyushu Sangyo University, Universiteti i Tiranës, Universiteti POLIS, Universiteti i Ferrara, Columbia University, etj. Gjithashtu, ata kanë pervojë të gjatë me kompani lokale dhe globale.

Mirësevini në FPMMU!

Art and Design Department
Architecture and Engineering Department
FABLAB - Research Center in Architecture, Engineering and Design
Përgjegjës Njesie / MProf
Supervisor of Innovation Factory