FADI

Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Inxhinierisë

Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn (FAD)

Dekan i FAD
Zv. Dekan
Administrator

The best way to predict the future is to create it.

Mirëseardhja e Dekanit të FAD

Fakulteti i “Arkitekturës, Art Dizjanit dhe Ndërtimtarisë” (FAD) është një fakultet ndër-displinor që zhvillon profesionistë të gatshëm për tregun lokal dhe global, duke shkrirë njohuri që burojnë nga fushat: art-dizjan i aplikuar, arkitekture-urbanistike, si dhe inxhinjeria e ndërtimit (strukture dhe gjeoteknike). Arti, Arkitektura dhe Ndërtimtaria përbëjnë një ekosistem mijëravjeçar, i cili eksplorohet dhe aplikohet në FAD me metodat pedagogjike dhe shkencore nga më te avancuara, si parametricizmi dhe aplkimi i teknologjive bashkëkohore dhe eksperimentale.

Njësitë kryesore të Fakultetit FAD jane: i) Departamenti i Art-Dizjanit; ii) Departamenti i Arkitekturës dhe Inxhinjerisë së Ndërtimit; iii) Njësia Kërkimore e Arkitekturës Inxhinjerisë dhe Dizjanit (në ndër-varësi edhe të IF Innovation Factory). Fakulteti ka 3 njësi bazë, 3 shkolla të profilizuara, dhe 7 programe/profile akademike (Bachelor, Master Profesional, Shkencor dhe të Integruar). Fakulteti ka disa laboratore, njësi konsulence “ad-hock”, qendrën kërkimore; si dhe mundësi profilizimi përmes e trajnimeve-çertifikimeve të tipit LLL (Long Life Learning), dhe studimet PhD.  

FAD, si pjesë e Universitetit POLIS, është nderkohe anëtare i elitës së Shkollave Europiane të Arkitektures dhe Dizjanit (AEEA/EAAE, EAHN, ECAADE), dhe Inxhinjerisë së Ndërtimit (EUCEET). Programet e studimit të këtij fakulteti kanë treguar qëndrueshmëri të lartë në kohë, duke kaluar faza të rëndësishme të akreditimit dhe anëtarësimit ndërkombetar, si edhe duke i paraprirë dinamikave të tregut të punës. Reputacioni i POLIS në vend në këto fusha është maksimal.

FAD krenohet për lidhjet e forta me praktikën, duke përputhur zhvillimin e aftësive me nevojat e tregut. Mësimdhënia jonë karakterizohet nga një angazhim i ngushtë me studentët, si dhe risi të vazhdueshme të programeve dhe metodave pedagogjike. Studentët tanë zhvillojnë një mendësi lokale, europiane dhe globale duke marrë pjesë në kultura të shumta përmes programeve të shkëmbimit, duke u angazhuar në punë ekipore dhe duke qënë në kontakt me staf vendas e të huaj. Ky fakultet ka në mission të fortë në shoqëri, duke dhënë shërbime dhe konsulencë për komunitetet e autoritetet vendore. Ai ka një bashkëveprim dhe simbioze të shkëlqyer me Studion e projektimit Metro_Polis,shpk., afiliuar pranë Universitetit POLIS.

Profesorët tanë vijnë nga institucione prestigjoze si Universiteti ‘La Sapienza’, Universiteti i Ferrarës, dhe mjaft universitetet të tjera me pervojë në Itali, Universiteti Politeknik i Tiranës; Harvard, Yale and MIT Schools of Architecture në SHBA, etj. Gjithashtu, ata kanë pervojë të gjatë me institucione publike e jo-publike, dhe ne kompani lokale dhe globale.

Mirësevini në FAD!

PROFESOR TË JASHTËM/TË FTUAR

Shkolla e Arkitekturës:

 • Prof. Antonino Di Raimo, U-Portsmouth, UK
 • Prof. Loris Rossi, U-Mancester, UK
 • Dr. Laura Pedata, U-Oxford, UK
 • Prof. Marshan Ceka, IIT Izmir, Turkey
 • Prof. Antonino Saggio, Sapienza Italy
 • Prof. Dimitris Philippides, NTUA Greece
 • Prof. Alex Wall, TU Karlsruhe, Germany
 • Prof. Roberto Di Giulio, UNIFE Italy
 • Prof. Theo Zaffagnini, UNIFE Italy
 • Prof. Antonello Stella, UNIFE Itali
 • Prof. Stephan Pinkau, U-Anhalt / Bauhaus, Germany
 • Prof. Judy Green, Technion, Israel
 • Prof. Raimund Fein, U-Cottbus, Germany
 • Prof. Jim Stevens, U-Clemson, USA
 • Dr. James Kostaras, IIUD USA / Ireland
 • Dr. Martin Spuhler, Partner Architeken, Zurich
 • Dr. KJengo Kuma, U-Tokio, Japan
 • Dr. Dustin Tusnovitc, TU-Graz, Austria
 • Dr. Markus Tomaselli, TU-Vienna, Austria
 • Dr. Ivan Kucina, U-Belgrade, Serbia
 • Dr. Ermal Shpuza, Giorgia-Tech, USA
 • Ana Dzokitc / Marc Neelen – Stealth. Unlimited.
 • Selanik Dimistris Gourdakis

Shkolla e Dizajnit:

 • Prof. Giuseppe Mincolelli, U-Ferrara, Italy
 • Prof. Lorenzo Imbesi, Sapienza, Italy
 • Domenique Taffi, Industrial-product designer, Switzerland
 • Simone Micheli, Interior designer, Italy
 • Andreas Carson, Light designer, Italy
 • Gaetano Castelli, RAI stage designer, Italy
 • Juata Bezenberg, Photograper, Germany
 • Simina Turku, Fashion, Romania

Shkolla e Inxhinierisë së Ndërtimit:

 • Prof. Andrew Charleson, Wellington School of Architecture , New Zealand
 • Prof. Donato Abruzzese, Tor Vergata University, Italy
 • Prof. Achintya Haldar, Civil Engineering Building,  Tucson Arizona, USA
 • Prof. Eurico Seabra , Minho University, Portugal
 • Prof. Svetlana Brzev, British Columbia ,Canada
 • Prof. Ryo Matsumaru, Tokio Japoni               

Mirëseardhja e Dekanit

Fakulteti “Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban” (FPMMU) është një fakultet ndërdisplinor që zhvillon profesionistë të gatshëm për tregun lokal dhe global, duke shkrirë njohuri që burojnë nga menaxhimi i territorit, studimet mjedisore dhe ‘shkolla’ e biznesit “POLIS Business School” (PBS).  Territori, mjedisi dhe biznesi (tregtia) përbëjnë një ekosistem mijëravjeçar, i cili eksplorohet dhe aplikohet në FPMMU me metodat pedagogjike dhe shkencore më përparimtare.

FPMMU, pjesë e Universitetit POLIS, është anëtar i elitës së Shkollave Europiane të Planifikimit (AESOP) dhe Menaxhimit (CEEMAN). Programet e studimit të këtij fakulteti kanë treguar qëndrueshmëri të lartë në kohë, duke kaluar faza të rëndësishme të akreditimit dhe anëtarësimit ndërkombetar, si edhe duke i paraprirë dinamikave të tregut të punës.

FPMMU krenohet për lidhjet e forta me praktikën, duke përputhur zhvillimin e aftësive me nevojat e tregut. Mësimdhënia jonë karakterizohet nga një angazhim i ngushtë me studentët, si dhe risi të vazhdueshme të programeve dhe metodave pedagogjike. Studentët tanë zhvillojnë një mendësi globale duke marrë pjesë në kultura të shumta përmes programeve të shkëmbimit, duke u angazhuar në punë ekipore dhe duke qënë në kontakt me staf vendas e të huaj.

Profesorët tanë vijnë nga institucione prestigjoze si Harvard Business School, Universiteti La Sapienza, Universiteti i Montpellier, Erasmus University Rotterdam, IEDC-Bled School of Management, Kyushu Sangyo University, Universiteti i Tiranës, Universiteti POLIS, Universiteti i Ferrara, Columbia University, etj. Gjithashtu, ata kanë pervojë të gjatë me kompani lokale dhe globale.

Mirësevini në FPMMU!

Departamenti Art dhe Design
Departamenti Arkitekturë dhe Inxhinieri
Koordinator Ing Ndertimi
Koordinator MSc Inxhinieri Ndërtimi
FABLAB - Qendra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn
Përgjegjës Njesie / MProf
Tirana Inc.
Njesia Projekteve