Punësimi

Punësimi

Universiteti POLIS është një institucion shqiptar i arsimit të lartë me fokus në Ballkanin Perëndimor dhe në Mesdheun Lindor. Universiteti ka për qëllim të ofrojë një mjedis gjithëpërfshirës që nxit barazinë, vlerëson diversitetin si dhe mjedisin social në të cilin të drejtat e gjithë stafit dhe studentëve respektohen në përputhje dhe mbështetje të arritjeve të tyre akademike dhe profesionale.

Universiteti POLIS ka një ambjent akademik shumë interesant dhe të vecantë, me kërkesa kërkimore dhe inovative. Komuniteti POLIS mbledh studentë nga 5 vende të rajonit dhe stafit nga 22 vende të botës.

Pozicione Vakante