Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Text Resize

-A A +A
Filluan tashmë përgatitjet për Kampionatin e Futbollit në Universitetin POLIS, tashmë traditë ndërmjet ekipeve të studentëve por dhe stafit.

Drejtues për një ditë - Nismë e programit Junior Achievement Europe Realizuar me mbështetjen financiare të: Credins Bank, U.S. Embassy-Tirana, Unioni Financiar Tiranë, dhe me mbështetjen e Prosound Rental, Vizion+ Tv, etj.

bodrum escort