Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Text Resize

-A A +A
Në datë 16 Qershor 2017 ora 12:30 në Universitetin POLIS do te zhvillohet aktiviteti “Energy Audit and Nearly-Zero Energy Buildings (nZEB) for Energy Efficiency Targets in the Albanian Buildings Sector (EEAinABS)”. 
 

Më datë 17 Maj në orën 19:00, Universiteti Polis organizon një festë për ribashkimin e shoqatës se Polis Alumni bashkë ne stafin.

bodrum escort