Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Sot fillon dita e parë e shkollës në Universitetin POLIS për vitin akademik 2016-2017.

Universiteti POLIS shpall listën përfundimtare të fituesve për raundin e dytë të regjistrimeve pas testit të pranimit zhvilluar në datën 7 tetor, ora 10:00 në POLIS.

Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë renditjen tuaj.

Universiteti POLIS njofton të gjithë aplikantët që kanë zgjedhur programet e tij të studimit në Portalin e Maturës Shtetërore gjatë raundit të dytë se pas renditjes paraprake në bazë të mesatares të publikuar dje, në datë 07/10/2016, ora 10:00 zhv

Universiteti POLIS shpall renditjen e aplikantëve sipas mestares për raundin e dytë të regjistrimeve në portalin e Maturës Shtetërore që kanë zgjedhur programet e U_POLIS për vitin akademik 2016-2017.
 
Ju njoftojmë se në datë 30 shtator mbyllet faza e dytë e aplikimeve online për studimet universitare për kandidatët që nuk kanë aplikuar, nuk janë regjistruar apo nuk kanë fituar në raundin e parë. 
Ju njoftojmë se nesër datë 23 Shtator fillon faza e dytë e aplikimeve online për studimet universitare për kandidatët që nuk kanë aplikuar, nuk janë regjistruar apo nuk kanë fituar në raundin e parë. 
Universiteti POLIS shpall listën e kandidatëve fitues për raundin e parë të aplikimeve në portalin e Maturës Shtetërore që kanë zgjedhur programet e U_POLIS për vitin akademik 2016-2017.
 
Njoftim me Rendesi mbi Transferimin e Studimeve & Studimet e Dyta !
 

Universiteti POLIS shpall renditjen e të gjithë aplikantëve që kanë zgjedhur programet e Universitetit POLIS në portalin e Maturës Shtetërore.

Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë renditjen tuaj.

Text Resize

-A A +A
bodrum escort