Konferenca Kombëtare

Konferenca Kombëtare

Universiteti POLIS, në partneritet ose më vete, organizon çdo vit konferenca, simpoziume, dhe seminare me karakter lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar për arsimin dhe shkencën, dhe sidomos në fushat e tij të interesit. Disa nga këto evente janë të listuara më poshtë:

Konferenca Kombëtare:

2022 – “Investimet në mjedis, investime strategjike për ekonominë, mirëqënien dhe të ardhmen e qëndrueshme”, konferencë në kuadër të Javës së Tokës 2022

2020 – “Të mbrojmë specie tona”, konferencë në kuadër të Javës së Tokës 2019

2019 – “Jo plastikës”, konferencë në kuadër të Javës së Tokës 2018

2018 – “Mjedisi dhe Qëndrueshmëria”, konferencë në kuadër të Javës së Tokës 2017

2015 – “Mbrojtja e Tokës, një problem ekonomik, social dhe mjedisor”, konferencë në kuadër të Javës së Tokës 2015