Këshilli i Profesorëve

Këshilli i Profesorëve

Universiteti POLIS ka mirёpёrcaktuar “Strukturat e Pavarura” tё cilat garantojnё funksionimin dhe qeverisjen e mirё tё institucionit.

 •  Miratimi i propozimeve pёr personat që kanë aplikuar për të mbrojtur doktoraturën.

 •  Miratimi i dosjeve tё personave që kanë aplikuar për tituj akademik dhe përcjellja për procedim të mëtejshëm sipas akteve nënligjore në fuqi.

Universiteti POLIS ka “Këshillin e Përbashkët të Profesorëve” me DA, Universiteti i Ferrarës, Itali, me të cilin bashkëorganizon programe të përbashkëta të nivelit të tretë. Këshilli i Përbashkët i Profesorëve është i sanksionuar me marrëveshje institucionale midis rektorëve, dhe njohur nga ministritë përkatëse të arsimit dhe shkencës në të dy vendet. Në këtë kuadër, kapacitetet e U_POLIS për staf dhe profesoriat janë maksimale.

KPPA – KOMISIONI PËR PROMOVIMIN E PERSONELIT AKADEMIK

Ky komision ka nje rol historik ne promovimin e disa titujve honorifike dhe akademike, përfshin:

   • Florian Raunig (Austri) – Universiteti Polis në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit – Ish drejtues i Kooperimit Teknik Austriak në Shqipëri, ish ambasador i Austrisë dhe i OSBE-së në Shqipëri. Kontribut i shquar për zhvillimin e vendit, dhe konsolidimin e Institutit Co-Plan dhe Universitetit Polis.
   • Sef Slootweg (Holandë) – Universiteti Polis në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit – Ekspert në nivel global për projektet e planifikimit dhe zhvillimit. Bashkëthemeleues i Institutit Co-Plan nga 1995 dhe këshilltar edhe për ngritjen dhe konsolidimin e kapaciteteve të Universitetit Polis, si dy struktura civile të pavarura dhe të qendrueshme në Shqipëri.
   • Dr. Peter Nientied (Holandë) – Universiteti Polis në bashkëpunim me Ministrine e Arsimit – Ekspert europian për zhvillim organizativ dhe urban. Ish drejtues institucionesh akademiko-kërkimore në Hollandë. Këshilltar për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin organizativ të Institutit Co-Plan dhe Universitetit Polis, dhe pedagog konsulent pranë këtyre institucioneve nga 1995 deri sot.
  • Dr. Arben Shtylla – Universiteti Polis në bashkepunim me Ministrinë e Arsimit – Ekspert dhe pedagog me përvoje nga themelimi i Universitetit Polis deri sot. Kontribut në nivel kombëtar për zhvillimin e fushës dhe institucioneve të teknologjisë së arkitekturës dhe ndërtimit në Shqipëri.
  • Dr. Merita Guri – Universiteti Polis në bashkepunim me Ministrinë e Arsimit – Kontribut i çmuar akademik, praktik dhe kërkimor në Universitetin Polis dhe Universitetin Politeknik të Tiranës; si dhe ngritjen e Shkollës së Inxhinjerisë së Ndërtimit në Universitetin Polis.
  • Dr. Sotir Dhamo – Universiteti Polis në bashkepunim me Ministrinë e Arsimit – Kontribut i çmuar akademik, administrativ dhe kërkimor në Universitetin Polis dhe Universitetin Politeknik të Tiranës, dega Planifikim Urban; si dhe ngritjen dhe konsolidimin e Universitetit Polis.
  • Dr. Besnik Aliaj – Universiteti Polis në bashkepunim me Ministrinë e Arsimit – Kontribut i çmuar akademik, administrativ dhe kërkimor në Universitetin Polis dhe Universitetin Politeknik të Tiranës, dega Planifikim Urban; si dhe ngritjen dhe konsolidimin e Universitetit Polis.
  • Dr. Godiva Rembeci – Universiteti Polis në bashkepunim me Ministrinë e Arsimit – Kontribut i çmuar akademik, administrativ dhe kërkimor në Universitetin Polis dhe Instititutin Kombëtar të Statistikës, si dhe ngritjen e profilit Statistikë-Demografi në Universitetin Polis.
  • Dr. Besnik Aliaj – Universiteti Polis në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës – Kontribut i çmuar akademik, administrativ dhe kërkimor në Universitetin Polis dhe Universitetin Politeknik të Tiranës, dega Planifikim Urban; si dhe ngritjen dhe konsolidimin e Universitetit Polis.
  • Prof. Dr. Luljeta Bozo – Universiteti Polis në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit – Kontribut i çmuar akademik, intelektual dhe kërkimor në Universitetin Polis dhe në Universitetin Politeknik të Tiranës; si dhe konsolidimin e profilit Gjeoteknik, pranë degëve Inxhinjeri Ndërtimi dhe Mjedis, Universiteti Polis.
  • Prof. Dr. Sherif Lushaj – Universiteti Polis në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit – Kontribut i çmuar akademik, administrativ dhe kërkimor në Universitetin Polis dhe në Institutet Kërkimore të Bujqësisë; si dhe konsolidimin e profili: territor, pronë, zhvillim rural, mjedisi, etj, pranë  fakultetit FPMMU dhe Këshillit të Profesorëve, Universiteti Polis.

Antarët e Këshillit të profesorëve:

1

Prof. Sherif Lushaj

Kryetar

2

Prof. Tamara Luarasi

Anëtar

3

Prof. Besnik Aliaj

Anëtar

4

Prof. Gjergji Ikonomi

Anëtar

5

Prof. Luljeta Bozo

Anëtar

6

Prof. Thoma Thomai

Anëtar

7

Prof. Edi Hila

Anëtar

8

Prof. Pantelis Skyianis

Anëtar

9

Prof. Gazmend Haxhia

Anëtar

10

Prof.As. Xhimi Hysa

Anëtar

11

Prof.As. Kristaq Gjino

Anëtar

12

Prof.As. Santina Di Salvo

Anëtar

13

Prof.As. Veledin Cako

Anëtar