Senati Akademik

Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit POLIS ёshtё njё bord qeverisёs i institucionit qё pёrbёhet nga 19 persona qё pёrfaqёsojnё tё gjitha njёsitё, pёrfshirë stafin akademik-kërkimor, administrativ dhe studentёt.

Senati Akademik kryesohet nga Rektori, Prof. Dr. Besnik Aliaj, dhe funksionon nё bazё tё pёrcaktimeve ligjore mbi arsimin e lartё nё Republikёn e Shqipërisё, si dhe Rregulloren e Universitetit. Senati mblidhet periodikisht gjatё vitit dhe shqyrton çështje tё problematikёs pёrmbajtёsore akademike, shkencore dhe administrative, hapjen e programeve tё reja dhe mirёfunksionimin e tyre, garantimin e cilёsisё dhe standardeve etj., nё pёrputhje me misionin dhe vlerat e U_POLIS.

Takimet e Senatit Akademik në POLIS janё zakonisht tё hapura pёr të gjithё stafin e Universitetit, pasi pёrmes mbledhjes sё Senatit Akademik synohet tё garantohet njё qeverisje sa mё transparente, demokratike dhe gjithëpërfshirëse.

Antarët e Senatit Akademik:

1Prof. Sherif LushajKryetar
2Prof. Tamara LuarasiAnëtar
3Prof. Besnik AliajAnëtar
4Prof. Gjergji IkonomiAnëtar
5Prof. Luljeta BozoAnëtar
6Prof. Thoma ThomaiAnëtar
7Prof. Edi HilaAnëtar
8Prof. Pantelis SkyianisAnëtar
9Prof. Gazmend HaxhiaAnëtar
10Prof.As. Xhimi HysaAnëtar
11Prof.As. Kristaq GjinoAnëtar
12Prof.As. Santina Di SalvoAnëtar
13Prof.As. Veledin CakoAnëtar
14 Përfaqësues i studentëve
15 Përfaqësues i studentëve
16 Përfaqësues i studentëve