Senati Akademik

Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit POLIS ёshtё njё bord qeverisёs i institucionit qё pёrbёhet nga 19 persona qё pёrfaqёsojnё tё gjitha njёsitё, pёrfshirë stafin akademik-kërkimor, administrativ dhe studentёt.

Senati Akademik kryesohet nga Rektori, Prof. Dr. Besnik Aliaj, dhe funksionon nё bazё tё pёrcaktimeve ligjore mbi arsimin e lartё nё Republikёn e Shqipërisё, si dhe Rregulloren e Universitetit. Senati mblidhet periodikisht gjatё vitit dhe shqyrton çështje tё problematikёs pёrmbajtёsore akademike, shkencore dhe administrative, hapjen e programeve tё reja dhe mirёfunksionimin e tyre, garantimin e cilёsisё dhe standardeve etj., nё pёrputhje me misionin dhe vlerat e U_POLIS.

Takimet e Senatit Akademik në POLIS janё zakonisht tё hapura pёr të gjithё stafin e Universitetit, pasi pёrmes mbledhjes sё Senatit Akademik synohet tё garantohet njё qeverisje sa mё transparente, demokratike dhe gjithëpërfshirëse.

Antarët e Senatit Akademik:

1Prof. Dr. Besnik AliajKryetar
2Prof. Dr. Sherif LushajAnëtar
3Prof. Emeritus Luljeta BozoAnëtar
4Prof. Dr. Tamara LuarasiAnëtar
5Prof. Dr. Gjergji IkonomiAnëtar
6Prof. As. Xhimi HysaAnëtar
7Dr. Ledian BregasiAnëtar
8Dr. Skender LuarasiAnëtar
9Dr. Godiva RembeciAnëtar
10Dr. Klodjan XhexhiAnëtar
11Dr. Elona KarafiliAnëtar
12Dr. Sonja JojicAnëtar
13Dr. Fabrizio AimarAnëtar
14Dr. Llazar KumarakuAnëtar
15Dr. Sotir DhamoAnëtar
16Dr. Valerio PernaAnëtar
17Kejsi VeselaguPërfaqësues i studentëve
18Ina ThanoPërfaqësues i studentëve
19Amela SerdaniPërfaqësues i studentëve