Administratori i IAL

Administratori i IAL

Aurel Plasa ështe Drejtori i Zyrës së Financave në Universitetin Polis prej mëse 15 vitesh.
Me fokus studimesh në Financë, Aureli ka investuar në këtë drejtim duke kryer studime në Master të Nivelit të Dyte e specializime brenda e jashtë vendit, si: Suedi, Trento (Itali) etj.

Krahas specializimeve afatgjata, Aureli i ka kushtuar rëndësi rritjes profesionale duke marrë njohuri specifike si në menaxhimin e financave apo investimeve, duke ndjekur në trajnime të organizuara nga KOMPASS, Instituti i Financimeve Private dhe Publike, SIDA, SIPU, OECD etj,

Eksperiencat e mëparshme si specialist finance dhe Drejtues i Zyrës së Investimeve në qytetin e Korçes, e kanë orientuar drejt nje profili të qartë menaxhimi duke u pozicionuar tashmë prej disa vitesh edhe si Administratori i IAL, në Universitetin POLIS.

Aurel Plasa   |   Administrator i IAL