Organigrama

Organigrama

Universiteti POLIS është një institucion i vetëfinancuar dhe me përgjegjësi të forta sociale. Themeluesit janë një grup i spikatur profesionistësh shqiptarë, aktivistë të shoqërisë civile dhe akademikё, që synojnë krijimin e “masës kritike” të ekspertëve dhe liderave të sipërmarrjes private dhe administrimit publik, të aftë për të shtyrë Shqipërinë dhe rajonin drejt BE-së dhe trendeve globale.

POLIS ka tre njësi kryesore: tri Fakultete, një njësi ndër-departamentale Qëndra Studimore Ndërdisiplinore Kërkimore dhe e Inovacionit (IF), dhe një Qëndër Ekselence të UNECE (OMB). Çdo fakultet përbëhet nga tre njësi bazë: dy Departamente dhe një Qëndër Kërkimore.

Në total ky Institucion ka në përbërje këto struktura: 3 Fakultete, 6 Departamente, 3 Qëndra, dhe 3 Partnerë Strategjikë Kërkimor, të vendosur në kampusin e U_POLIS: Instituti pёr Zhvillimin e Habitatit (Co-Plan); Studio e Arkitekturës dhe Projektimit Urban (Metro_POLIS); si dhe partneri nё mbrojtje të tё drejtave tё profesionit AUA – Unioni i Arkitektёve, Urbanistёve dhe Planifikuesve Urbanё.