Ftesë për Aplikime: Shkolla Verore Ndërkombëtare ” Komunikimi mbi Tranzicionin e Gjelbër

chrome_eE9REbsL79
Njoftime

Ftesë për Aplikime: Shkolla Verore Ndërkombëtare ” Komunikimi mbi Tranzicionin e Gjelbër

Lundrimi drejt një të Ardhme të Qendrueshme”, Beograd, Serbi (organizuar në kuadër të
projektit GreenFORCE)
Afati për aplikime 18.03.2024