Mobilitete

Mobilitete

Krahas stafit dhe studentëve ndërkombëtarë që tashmë jane pjesë e tij, mobiliteti i komunitetit studentor dhe stafit të Universitetit POLIS është një objektiv i qartë dhe i nënvizuar në strategjinë e ndërkombëtarizimit të institucionit. Rrjeti i gjërë i partnerëve ndërkombëtarë dhe përfshirja e lartë e U_POLIS në programet dhe projektet ndërkombëtare kanë qenë pjesë e rëndësishme në arritjen e këtij objektivi strategjik.

Për të gjitha programet studimore, nga Bachelor deri në PhD, lëvizja e studentëve është rritur ndjeshëm gjatë 3-5 viteve të fundit për shkak të pjesëmarrjes së U_POLIS në projektet Erasmus+ KA1. Këto janë projekte të financuara nga BE-ja të dedikuara për mobilitetin e studentëve, por edhe të stafit.

Gjithashtu lëvizja e stafit është mundësuar dhe nga programe të tjera ndërkombëtare si Horizon 2020/Europe, Tempus, Erasmus+ KA2, Creative Europe, Projektet Biletareale si: “Internships” dhe  “Study & Work”, të cilat kanë ofruar një mobilitet të lartë ndërkombëtar për studentet, stafin akademik dhe kërkimor të U_POLIS, duke synuar të inkurajohet më tej kultura e shkëmbimeve me këto projekte mobiliteti, të cilat janë shumë të dobishme jo vetëm për pjesëmarrësit, por edhe për të gjithë institucionin.

Mobilitetet e Stafit dhe të Studentëve

Mobilitete Ndërkombëtare për Staf dhe Studentë, Erasmus KA 107

ICM Agreement for Staff and Students, between University of Minho, Portugal and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between Polytechnic University of Bari, Italy and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between Anhalt University of Applied Sciences, Germany and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between FH Joanneum University of Applied Sciences, Austria and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between University of Molise, Italy and and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between Riga Building College, Latvia and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between Ecole University in Paris, France and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between Aristotle University of Thessaloniki, Greece and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between University of West Attica, Greece and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between The Royal Academy of Art in Hague and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between University of Napoli Federico II and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between ICD Business School, France and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between IGS- Institute de Gestion Sociale, France and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between University of Siena, Italy and POLIS University, Albania
ICM Agreement for Staff and Students, between Slovak University of Technology, Bratislava, and POLIS University, Albania

Partnerët Strategjikë të Universiteti Polis

Studentët Përfitues të Programit Erasmus

ALMARIO PJETRI
Almario Pjetri (Dega: Art& Dizajn)
ADELA ZEKA
Adela Zeka (Dega: Planifikim Urban)
LORENA YMERAJ
Lorena Ymeraj (Dega:Arkitekturë)
EMA MECOLLARI
Ema Mecollari (Dega: Planifikim dhe Menaxhim Urban)
GRASIELA BRAHOLLI
Grasiela Braholli(Dega: Arkitekturë)
ARMELA REKA
Armela Reka (Dega: Planfikim dhe Menaxhim Urban)
ENDRI DURO
Endri Duro (Kërkues Shkencor)
Ing. Nikolla Vesho, Ark. Emel Peterçi dhe Ark. Blerim Nika ( Studimeve Doktorale )
Welcoming ceremony Erasmus
Welcoming ceremony of the students of Erasmus+ Program, Universita di Molise, Italy