Shkolla Verore e Energjisë

Shkolla Verore e Energjisë

Shkolla Verore e Energjisë (ESS) organizohet çdo vit nga “Energy Community” Vienna Austria, në bashkëpunim me disa partneritete ndërkombëtare. Universiteti POLIS është i vetmi partner akademik-kërkimor mes tyre dhe organizator i hapjes së parë. ESS qarkullon midis vendeve të ndryshme të Evropës duke mbledhur në këtë shkollë verore ndërkombëtare disa nga të rinjtë më të talentuar dhe më premtues, nën 40 vjeç, të Evropës dhe Amerikës së Veriut që punojnë në sektorin e energjisë për politikë-dhe vendimmarrje, administratën publike dhe private, si dhe në akademi. & institucione kërkimore të angazhuara për çështjet e energjisë.
Për më shumë vizitoni: https://www.energy-community.org/