Staf Akademik – Bachelor Art & Dizajn & Master Shkencor në Dizajn i Aplikuar

20240213_184332_0002
Punesim

Staf Akademik – Bachelor Art & Dizajn & Master Shkencor në Dizajn i Aplikuar

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë staf akademik me kohë të plotë në Programet e Studimit Bachelor Art & Dizajn dhe Master Shkencor në Dizajni Aplikuar.

KRITERET KUALIFIKUESE: 
• Minimalisht gradë MSc në fushën e Artit dhe Dizajnit. 
• Prioritet do t’ju jepet kandidatëve me grade shkencore PhD dhe tituj Prof. dhe Prof.As. 
• Përvojë në mësimdhënie
• Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
• Njohës i mirë i gjuhës Angleze;
• Angazhim full-time. 

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  
• CV (Curriculum Vitae),
• Letër Interesi,
• Diplomë (të skanuara),
• Tituj/Grada Shkencore (kusht)
• Kualifikime të tjera. 

Aplikimet mund të dërgohen në adresën e mëposhme:
E-mail: burime_njerezore@universitetipolis.edu.al
contact@universitetipolis.edu.al
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.