Rektorati

Rektorati

Pas Senatit Akademik, Rektorati ёshtё organizmi tjetёr mё i lartё drejtues qё menaxhon çdo ditё mirёfunksionimin kolegjial të Universitetit POLIS. Rektorati është organ kolegjial ekzekutiv i Universitetit i cili përbëhet nga:

Dekan i Fakultetit Arkitekturë dhe Dizajn
Dekan i Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Dekan i Fakultetit për Kërkim dhe Zhvillim
Administratori i Universitetit
Administratori i Shpk-së