Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Text Resize

-A A +A

Botimi më i fundit nga POLIS_Press “PROJEKTIMI ANTISIZMIK PËR ARKITEKTËT” me autor Andrew Charleson dhe nëntitull “të tregohesh më i zgjuar se tërmeti” nga Frank Lloyd Wright me përkthim të: Phd Egla Luca dhe Ing. Erdi Myftaraga.

Universiteti POLIS, në kuadër të Projektit Erasmus + KA1, ju ofron studentëve të ciklit të dytë (Master Profesional, Master i Integruar dhe Master Shkencor), mundësi për të përfituar një periudhë studimi tre mujore, me bursë të plotë, në Universit

OPENING OF PROFESSIONAL MASTER AT POLIS UNIVERSITY

DATE: FRIDAY, 03.11.2017
TIME: 14:00 -14:30
PLACE: A3, POLIS University

Universiteti POLIS, njofton gjithë studentët se më datë 16.10.2017 fillon vitit i ri akademik 2017-2018. 
bodrum escort