Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Senati Studentor dhe ZMSKK organizojnë “Aktiviteti Social, Sportiv dhe BBQ @ POLIS”

Text Resize

-A A +A
Për gjithë studentët dhe stafin, fillimi i semestrit dhe ardhja e pranverës, është shoqëruar sot me një traditë të paharrueshme të U_POLIS ndër vite, “Aktiviteti Social, Sportiv dhe BBQ @ POLIS”. Aktiviteti u shoqërua me pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit në aktivitetet sportive pingpong dhe volejboll. Ku pa dyshim nuk mungoi dhe shërbimi i “MoTown” kantinës së universitetit, me BBQ.
Eshtë shumë bukur që POLIS, vazhdon të mbajë gjallë një traditë të tillë e cila na kujton se përveç punës së përditshme, ngarkesës mësimore, kemi nevojë dhe të festojmë! 
 
Si gjithmonë Zyra e Mbështetjes së Studentëve dhe Këshillimit të Karrierës në bashkëpunim me Zyrën e Shërbimeve edhe këtë herë ofruan mbështjetjen maksimale për këtë aktivitet social dhe sportiv kaq të bukur dhe festiv për të gjithë komunitetin.
 
POLIS, shpreson që Senati Studentor ta çojë edhe më tej këtë traditë sociale, për të qënë gjithmonë dhe më shumë bashkë si një familje e madhe.
 
bodrum escort