Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

16-20 Janar 2017: Workshopi "Teknologji e Avancuar në Arkitekturë" në POLIS

Text Resize

-A A +A
Në datat 16-20 janar 2017 në POLIS u zhvillua workshopi “Teknologji e Avancuar në Arkitekturë, me Prof. Sandra Silva dhe Prof. Ricardo Mateus nga Universiteti Minho në Portugali dhe Dr. Etleva Dobjani nga Universiteti POLIS, ku morën pjesën studentë të vitit të tretë të arkitekturës dhe studentët e vitit të parë master shkencor në “Inxhinieri Ndërtimi”.
 
Qëllimi i këtij workshopi ishte zhvillimi i aftësive në kontekstin e vlerësimit të impaktit mjedisor të lëndëve të ndërtimit, produkteve të ndërtimit, elementeve të ndërtimit dhe ndërtesave.
 
Gjithashtu, workshop synonte zhvillimin e aftësive në përdorimin e metodave mbështetëse vendimmarrëse me shumë kritere në procesin e zgjedhjes së më shumë elementeve të qëndrueshëm në projektimin e më shumë ndërtesave të qëndrueshme.
 
bodrum escort