Pozicion Vakant – Staf Akademik ne Inxhinieri Ndertimi

7
Punesim

Pozicion Vakant – Staf Akademik ne Inxhinieri Ndertimi

NJOFTIM PËR POZICION VAKANT

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë:

Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi dhe Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi


PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Universiteti POLIS nëpërmjet këtij njoftimi kërkon të punësojë:

Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi dhe Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi


KRITERET KUALIFIKUESE

  • Doktoraturë në fushën e Inxhinierisë së Ndërtimit;
  • Përvojë në mësimdhënie;
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
  • Njohës i mirë i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  

  • CV (Curriculum Vitae),
  • Letër Interesi,
  • Diplomë (të skanuara),
  • Tituj/Grada Shkencore,
  • Kualifikime të tjera.

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME