Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit në Bachelor “Administrim Biznes” dhe Master i Shkencave “Administrim Biznes”

13
Punesim

Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit në Bachelor “Administrim Biznes” dhe Master i Shkencave “Administrim Biznes”

NJOFTIM PËR POZICION VAKANT

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë:

Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit në Bachelor “Administrim Biznes” dhe Master i Shkencave “Administrim Biznes”

 

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Universiteti POLIS nëpërmjet këtij njoftimi kërkon të punësojë:

Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Studimit Bachelor në Administrim Biznes dhe Master i Shkencave “Administrim Biznes”.

 

KRITERET KUALIFIKUESE

  • Doktor i Shkencave, Profesor i Asociuar në fushën Administrim Biznes;
  • Përvojë në mësimdhënie;
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
  • Njohës shumë i mirë i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  

  • CV (Curriculum Vitae),
  • Letër Interesi,
  • Diplomë (të skanuara),
  • Tituj/Grada Shkencore,
  • Kualifikime të tjera.

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME