Sotir Dhamo

PhD në Arkitekturë dhe Planifikim Urban

SOTIR DHAMO

Departamenti: 
Qëndra e Burimeve dhe Informacionit
Kontakt: 
sotir_dhamo@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Sotir DHAMO është një nga themeluesit e Universitetit POLIS dhe aktualisht është Administratori i Bordit Themelues të këtij universiteti. Sotiri u diplomua si arkitekt urbanist në vitin 1988 dhe ka një experience të gjatë profesionale, praktike dhe akademike në këto fusha. Që në fillim të viteve ’90-të ai u përfshi në studime dhe projekte në kuadrin e Institutit të Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe më tej kontribuoi në organizata qeveritare si Ministria e Punëve Publike dhe organizata jo qeveritare si Co-PLAn, etj. Në vazhdim Sotiri mori edhe një Master Ekzekutiv në Administrim Publik në Universitetin e Sirakuzës në SHBA, sikurse edhe kualifikime apo vlerësime të tjera në nivel akademik. Sotiri ka qenë Pedagog i jashtëm për disa vite në departamentin e arkitekturës në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, ndërsa aktualisht ai lektron në Universitetin Polis në lëndët Dizajn Urban dhe Analiza e Territorit dhe Vendbanimeve. Ndër të tjera, Sotiri është bashkë themelues i studios Metro_POLIS me aktivitet në fushën e arkitekturës; bashkë themelues i Forumit A+P i vetmi periodik shkencor në fushën e arkitekturës dhe planifikimit të qyteteve. Sotir Dhamo është gjithashtu aktiv në projekte që kanë të bëjnë me planifikimin e qyteteve në Shqipëri dhe në rajonet fqinje; Ai gjithashtu kryen aktivitet kërkimor në kuadrin e njësisë kërkimore të Universitetit POLIS; dhe luan një rol aktiv si anëtar i shoqërisë civile në kuadrin e AUA, Unioni i Arkitektëve dhe Planifikuesve Shqiptar.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Dhamo, S. Thomai, Gj. Aliaj, B. (2022) Saranda, Qyteti i Munguar; (2022) Publisher: Polis_Press ISBN: 978-9928-347-06-0; Project: Seria e Publikimeve Shkencore: QYTETET E MUNGUARA

Dhamo, S. (2021) Understanding Emergent Urbanism: The Case of Tirana, Albania; DOI: 10.1007/978-3-030-82731-1; Publisher: Springer; ISBN: 978-3-030-82730-4

Dhamo, S. (2020) The urbanism of individual arrangements; Informality through Sustainability; DOI: 10.4324/9780429331701-5; Publisher: Routledge

Dhamo, S. (2021) Tirana Patterns at a Glance In book: Understanding Emergent Urbanism; DOI: 10.1007/978-3-030-82731-1_5

Dhamo, S. (2021) Methodology for Holistic Understanding of the Urban Patterns; In book: Understanding Emergent Urbanism DOI: 10.1007/978-3-030-82731-1_7

Dhamo, S. (2021) Historical Notes on Tirana; In book: Understanding Emergent Urbanism; DOI: 10.1007/978-3-030-82731-1_4

Dhamo, S. (2021) The Natural City In book: Understanding Emergent Urbanism DOI: 10.1007/978-3-030-82731-1_2

Dhamo, S. (2021) Additional Theoretical Lenses to Understand the City; In book: Understanding Emergent Urbanism DOI: 10.1007/978-3-030-82731-1_3

Dhamo, S. (2021) Holistic Approach to Tirana Pattern Analysis; In book: Understanding Emergent Urbanism; DOI: 10.1007/978-3-030-82731-1_6

Dhamo, S., Bregasi, L., Perna, V. (2020) Computational Design for Complexity-Related Issues. Strategies to Foresee Emergent Behavior and Social Conflict in the ‘Organic’ Tirana; In book: Human-Computer Interaction. Human Values and Quality of Life, Thematic Area, HCI 2020, Held as Part of the 22nd International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings, Part III DOI: 10.1007/978-3-030-49065-2_40

Dhamo, S., Bregasi, L., Perna, V. (2021) Non-Cooperative and Repetitive Games for Urban Conflicts in Tirana: A Playful Collaborative System to Lower Social Tension; In book: Proceedings of the International Conference on Game Set and Match IV Qatar-2019; Publisher: Qatar University Press https://doi.org/10.29117/gsm4q.2019.00

Aliaj, B., Dhamo, S., Luarasi, S. et. al (2022) Rethinking Gjirokastra. Can architecture and city planning stimulate hope and growth for shrinking cities? – A Project of the Joint International PhD Program IDAUP. POLIS University Albania/Ferrara University Italy; Publisher: POLIS_Press; ISBN: 978-9928-347-04-6; Project: OMB – Observatory of the Mediterranean Basin

Nientied, P., Dhamo, S., Papa, D., Toska, M. (2019) Place Attachment in Seven Areas of Tirana, Albania; Current Urban Studies 07(02):206-227; DOI: 10.4236/cus.2019.72010

Dhamo, S. Thomai, Gj. Aliaj, B. (2016) Tirana qyteti i munguar; Publisher: POLIS_Press; ISBN: 978-9928-228-23-9; Project: Seria e Publikimeve Shkencore: QYTETET E MUNGUARA