Merita Toska

Doktore e Shkencave (DR)

MERITA TOSKA

Departamenti: 
Planifikim dhe Menaxhim
Kontakt: 
merita_toska@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Merita Toska është Pedagoge dhe Koordinatore e Programeve Master Profesional dhe Shkencor në Administrim Biznesi, në Polis Business School – Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban. Karriera akademike nisi në Universitetin e Bologna-s (Itali), për të vijuar në vitin 2008 në Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë (Tiranë) dhe prej vitit 2015 në Universitetin POLIS si pedagoge dhe kërkuese shkencore. Njëkohësisht, Dr. Toska është Eksperte me mbi 15 vite eksperiencë profesionale në çështje të zhvillimit ekonomik dhe  financave publike (angazhuar në më shumë se 35 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare) pranë Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Toska M., Toto R., Shutina D., (2022). Citizen Perceptions on Local Taxation and Public Services – An Overview of Survey Findings. Co-PLAN, Institute for Habitat Development
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11806.00325

Nientied P., Toska M., (2021). Self-Leadership and Empowering Leadership in a Western Balkan Context, In International Review of Management and Marketing, 11 (1), 36-47. https://doi.org/10.32479/irmm.10893

Toska, M., Thomaj, E., & Bregu, L. (2021). Fintech for growth: The case of Albania. In S. Jackowicz & I. Sahin (Eds.), Proceedings of IHSES 2021– International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (pp. 250-273), New York, USA. ISTES Organization.

Ciro, A., & Toska, M. (2021). Entrepreneurial Ecosystems for Sustainable Community-Based Tourism Development in Albania: Case Studies of Community Tourism Development. In Soares, J. R. (Ed.), Innovation and Entrepreneurial Opportunities in Community Tourism (pp. 109-137). IGI Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-4855-4.ch007

Toska M., Nikolov M., (2020). Municipal finances in the COVID-19 context: the case of Gazi Baba and Shkodër municipalities. In Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, Journal of the Western Balkan Network on Territorial Governance, Vol II, pp. 73 – 95 https://doi.org/10.32034/CP-TGWBAR-I02-06

Toto R., Toska M., Shutina D., Farrici A., Limaj A., (2020). The response of local governments during COVID-19 emergency in Albania: January 2020 – April 2020. Co-PLAN, Institute for Habitat Development & Local Autonomy Association., DOI 10.32034/CP-PPRESI-P01-03

Toska M., Gjika A., “Decentralisation and local economic development in Albania”, Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, Journal of the Western Balkan Network on Territorial Governance, Vol I, 2019, pp. 53-68, https://doi.org/10.32034/CP-TGWBAR-I01-05

Nientied P., Toska M., “Motivation of knowledge workers – the case of Albania”, Organizacija, Vol. 52, Issue 1, February 2019, http://dx.doi.org/10.2478/orga-2019-0004