Pozicion Vakant – Asistent Rektorati Pranë Universitetit Polis

1
NjoftimePunesim

Pozicion Vakant – Asistent Rektorati Pranë Universitetit Polis

NJOFTIM PËR POZICION VAKANT

Asistent Rektorati Pranë Universitetit Polis

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë staf administrative me kohë të plotë: ASISTENT REKTORATI

KUALIFIKIMET / KËRKESAT:

  • Arsim i lartë;
  • Aftësi shumë të mira komunikimi;
  • Njohës i mirë (e folur/e shkruar) i gjuhës Angleze;
  • Gjuhe e huaj;
  • Aftësi shumë të mira organizimi dhe bashkëpunimi në grup;
  • Njohuri shume të mira në programet excel, word, etj.

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                            

CV (Curriculum Vitae)

Letër intersi

Diploma/Certifikata (të skanuara)

Kualifikime të tjera (të skanuara)

LLOJI I POZICIONIT TË PUNËS

Me kohë të plotë

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME

E-mail: burime_njerezore@universitetipolis.edu.al

Aplikimi është i hapur deri më datën 10.02.2023, ora 16:30.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.