Njoftim për pozicion vakant – Staf Akademik – Arkitekturë dhe Dizajn Urban

9
Punesim

Njoftim për pozicion vakant – Staf Akademik – Arkitekturë dhe Dizajn Urban

Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Integruar të Studimit Master i Shkencave në Arkitekturë dhe Dizajn Urban

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS
Universiteti POLIS nëpërmjet këtij njoftimi kërkon të punësojë:
Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Integruar të Studimit Master i Shkencave në Arkitekturë dhe Dizajn Urban.

KRITERET KUALIFIKUESE

 • Të paktën Doktor i Shkencave në fushën e Arkitekturës dhe Dizajn Urban;
 • Përvojë në mësimdhënie;
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
 • Njohës i mirë i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  

 • CV (Curriculum Vitae),
 • Letër Interesi,
 • Diplomë (të skanuara),
 • Tituj/Grada Shkencore,
 • Kualifikime të tjera.

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME

 • E-mail: burime_njerezore@universitetipolis.edu.al
 • Aplikimi është i hapur deri më datën 25.04.202, ora 16:30 deri më datë 15.05.2024.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.