NJOFTIM PËR POZICION VAKANT – Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e MSC ne Menaxhim Mjedisor dhe Urban

Copia di WE ARE HIRING_20240606_150349_0000
NjoftimePunesim

NJOFTIM PËR POZICION VAKANT – Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e MSC ne Menaxhim Mjedisor dhe Urban

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë:
Staf Akademik me kohë të plotë në Programin e Master Shkencor ne Menaxhim Mjedisord he Urban

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS
Universiteti POLIS nëpërmjet këtij njoftimi kërkon të punësojë:
Staf Akademik me kohë të plotë (Lektor) në Programin Master Shkencor ne Menaxhim Mjedisord he Urban

KRITERET KUALIFIKUESE
• Te kete te pakten titullin Doktor shkencash (PhD);
• Përvojë në mësimdhënie;
• Aftësi të shkëlqyera në komunikim;
• Njohës i mirë i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  
• CV (Curriculum Vitae),
• Letër Interesi,
• Diplomë (të skanuara),
• Tituj/Grada Shkencore,
• Kualifikime të tjera.

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME
• E-mail: burime_njerezore@universitetipolis.edu.al
• Aplikimi është i hapur deri më datën 15.06.2024, ora 15:30.
• Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.