Konferenca Ndërkombëtare: Çështje të Strehimit, Planifikimit e Zhvillimit të Territorit në Shqipëri, Ballkanin Perëndimor and Rajonin e Mesdheut

sustainable-development-770x400
Njoftime

Konferenca Ndërkombëtare: Çështje të Strehimit, Planifikimit e Zhvillimit të Territorit në Shqipëri, Ballkanin Perëndimor and Rajonin e Mesdheut

Akademia e Shkencave & Universiteti Polis
20-21 Shtator 2023
Konferenca Ndërkombëtare: Çështje të Strehimit, Planifikimi i Zhvillimit të Territorit në Shqipëri, Ballkanin Perëndimor dhe Rajonin e Mesdheut‼️

Mbeshtetur nga:
UNECE Strehimi dhe Menaxhimi i Tokës – Qendra e Ekselencës OMB për vendbanimet e qëndrueshme dhe elastike
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Departamenti i Strehimit.
Instituti Co-PLAN për Zhvillimin e Habitatit dhe Rrjetin e Qeverisjes Territoriale në Ballkanin Perëndimor!

Arsyetimi:
Ideja kryesore e kësaj konference ndërkombëtare është përcaktimi i një grupi strategjik aktivitetesh dhe interesash përmes të cilave qytetet shqiptare, të Ballkanit Perëndimor dhe Mesdheut mund të studiohen si një udhëkryq i identiteteve të ndryshme në aspektin e banimit, planifikimit dhe zhvillimit territorial.
Organizatori përdor termin “multi-modalitet” për të përcaktuar një situatë komplekse (në çështjet e territorit, arkitekturës, strehimit, hapësirës publike, urbanizmit, etj.) në të cilën qytetet shqiptare, ballkanike dhe mesdhetare kanë bashkëjetuar gjithmonë në histori, një kombinim i njohuri dhe trashëgimi që gjatë gjithë kohës dhe historisë i kanë dhënë jetë qytetërimit në këtë rajon të Evropës. Pjesë e punës së kësaj njësie është edhe përfshirja aktive e Shqipërisë në rrjetin ekzistues të Basenit Mesdhetar dhe BE-së, nëpërmjet një plani të përbashkët veprimi me OKB/UNECE dhe autoritetet shqiptare dhe rajonale. Përfundimet do të përfshijnë rekomandime për kërkime të mëtejshme shkencore dhe kërkime të aplikuara, projekte dhe ngjarje.
Fokusi gjeografik i konferencës është pozicionuar në tre dimensione: i) Shqipëria; ii) Ballkani Perëndimor; iii) Vendet e rajonit që kufizohen nga Deti Mesdhe. Universiteti Polis synon të fokusohet në fushat e studimit të sipërpërmendura që janë me interes të përbashkët si për rajonin e Ballkanit ashtu edhe për qytetet mesdhetare, duke përfshirë çështjet që lidhen me të drejtat, tokën dhe ujin (det, liqen, lumenj), etj.

Komiteti organizativ/shkencor:
Godiva Rembeci, Dr. Ledian Bregasi, Dr. Skënder Luarasi, Dr. Rudina Toto, Dr. Dritan Shutina, Dr. Artan Kacani, Dr. Ledio Allkjax Dr. Kejt Dhrami, Dr. Merita Toska, Doc. Doris Andoni, Doc. Doriana Musaj, Dr.Nikolla Vesho.
Besnik Aliaj, Prof. Sherif Lushaj, Prof. Pantelis Skayanis, Prof. Roberto Di Giulio, Prof. Marco Mulazzani, Prof. Gjergji Ikonomi, Prof.Edi Hila, Prof. Xhimi Hysa. Prof.As. Santina di Salvo, Dr. Sotir Dhamo, Dr. Elona Karafili, Dr. Ledian Bregasi, Dr. Skender Luarasi, Dr. Endrit Marku, Dr. Llazar Kumaraku, Dr. Ilda Rusi, Dr.Sonia Jojic.
Afatet:
15 maj 2023 – Abstrakte në anglisht
30 qershor – Punimet e plota në anglisht
15 korrik – Miratimi i shkresave
20-22 shtator 2023 – Konferencë
15 dhjetor – Publikimi i punimeve

contact@universitetipolis.edu.al
https://universitetipolis.edu.al/