Zhvillimi i qytetit nëpërmjet imazhit dhe komunikimit

us
Njoftime

Zhvillimi i qytetit nëpërmjet imazhit dhe komunikimit

Në kuadër të Tirana Architecture Week, u zhvillua një bashkëbisedim me ekspertë të fushave të ndryshme të komunikimit, zhvillimit urban, arkitektë, ku krahas zhvillimit të qytetit, një fokus i veçantë i’u kushtua paraqitjes së zhvillimeve dhe ndryshimeve të qytetit nëpërmjet imazhit.

Ky bashkëbisedim është pjesë e projektit “Developing media and information literacy in Albanian Universities”, financuar nga Ambasada Amerikane në Tiranë.