Valerio Perna

Arkitekt

VALERIO PERNA

Departamenti: 
Qendra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn
Kontakt: 
valerio_perna@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Valerio Perna (Romë, 1988) është arkitekt dhe PhD në “Arkitekturë – Teori dhe Dizajn” në Sapienza – Universiteti i Romës. Gjatë studimeve, ai ka qenë Studiues Vizitues në AUAS Amsterdam dhe ka ligjëruar dhe dhënë mësim në disa universitete në Iran, Suedie, Shqipëri, dhe Kosovë. Aktualisht është i punësuar në Universitetin POLIS (Tiranë, AL), ku është Koordinator i INNOVATION_Factory (IF), Drejtues i Qendrës Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn, dhe Koordinator i Masterit Profesional në Arkitekturë Dixhitale. Axhenda e tij kërkimore eksploron rolin e lojërave dhe proceseve game-based në praktikën bashkëkohore arkitekturore për të trajtuar kompleksitetin dhe fenomenet e sjelljes në strukturën urbane. Valerio ka botuar në disa revista ndërkombëtare dhe ka qenë i ftuar si folës në vende evropiane dhe aziatike. Ai është anëtar i Bordeve Editoriale të revistave dhe serive arkitekturore si archiDOCT | open access journal for the dissemination of doctoral research in architecture, FORUM A+P – Interdisciplinary Journal of Architecture and Scientific Environment, seria OMB, seria Gli Strumenti, etj… Në vitin 2020 ai ka publikuar monografinë e tij të parë L’attività ludica come strategia progettuale. Regole e libertà per una grammatica del gioco in architettura (Quodlibet).

PUBLIKIMET E FUNDIT

Perna, V. (2022) “I Robot arrivano ad Architettura, ma non è Roma è Tirana!”, in Antithesi, Giornale di critica dell’architettura;

Dhamo S., Perna V., Bregasi L. (2012) “Non-Cooperative and Repetitive Games for Urban Conflicts in Tirana: A Playful Collaborative System to Lower Social Tension”, International Conference on the 4th Game Set and Match (GSM4Q-2019), Doha, Qatar, 6-7 February 2019, https://doi.org/10.29117/gsm4q.2019.0039;

Aliaj, B., Perna, V. (2021) From “Neither East Nor West” to “We Want Albania as Europe” Reflections on POLIS University and its implementation of resilience development models in Albania. In Valentin, N. (eds) Albania nel terzo millennio. Architettura, città, territorio, Roma: Gangemi Editore International;

Perna, V. (2020) L’attività ludica come strategia progettuale Regole e libertà per una grammatica del gioco in architettura, Macerata: Quodlibet;

De Francesco, G., Perna, V. (2021) Dorotea, the city, can be different: urban projects in Rome based on the seminal role of infrastructures. In G. De Francesco, V. Perna (eds.) Urbanities, Archi-DOCT vol. 8 (2), pp. 15-30.