Sadmira Malaj

Asistente Lektore

Sadmira Malaj

Departamenti: 
Planifikim dhe Menaxhim Urban
Kontakt: 
sadmira_malaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Sadmira MALAJ aktualisht është asistente lektore si dhe e angazhuar në kërkim shkencor kryesisht mbi tematika si, placemaking, streetscape, mobility & transportation, ne departamentin e Planifikim dhe Menaxhim Urban në Unversitetin Polis.
Nga pikëpamja akademike, ajo ka përfunduar studimet në Programin 5-vjeçar të integruar në Planifikim dhe Menaxhim Urban në Universitetin Polis, aktualisht në ndjekje të Doktoraturës, mbi fushen e ‘Future Mobility and its Impact on Urban Form’. Në 4-vitet e fundit Sadmira ka qënë e angazhuar si Asistente Lektore në German University of Technology, Oman. Krahas këtij angazhimi, Sadmira është bashkëautore dhe kontribuese në botime të ndryshme në fushën e arkitekturës dhe planifikimit mbi tematika si; Green City & Urban Farming during COVID19, Housing, Mobility & Transportation, Placemaking & Co-designing, etj. Përgjatë të angazhimit të saj në Universitetin Gjerman te Tekonologjise ne Oman, Sadmira ishte
angazhuar dhe ne koordinimin e dy projekteve kerkimore si:
– Demand Oriented, Culture Sensitive-Housing in Oman financuar nga TRC (The Research Council) dhe GUtech (German University of Technology)
– Where Oman Walks? I financuar nga donatorë të ndryshëm si TRC (The Research Council), Municipality of Muscat, WHO (World Health Organisation) dhe GUtech (German University of Technology). Së fundmi ky projekt po merr përmasa më të gjëra duke u impelementuar dhe në kontekstin e Shqiperisë.

Fushat e interest dhe kerkimit shkencor: streetscape, placemaking & CO-designing, transport planning, traffic management, smart mobility and transportation, etc.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Linhares De Siqueira, Gustavo, Ruth Mabry, Huda Alsiyabi, Ahmad Adeel, Sadmira Malaj, and Adewale L. Oyeyemi. “Construct Validity of the Physical Activity Neighborhood Scale-Oman.” Frontiers in Public Health 11: 844

De Siqueira, Gustavo, Sadmira Malaj, and Mayssa Hamdani. 2022. “Digitalization, Participation and Interaction: Towards More Inclusive Tools in Urban Design—A Literature Review” Sustainability 14, no. 8: 4514. https://doi.org/10.3390/su14084514

Sadmira Malaj, Godiva Rembeci. 2022. “Facilitating Circular Economy for more Resilient Road Transportation, in the context of Albania” CEI PROCEEDINGS.nov2022 (2022) 694-706

De Siqueira, Gustavo, Sadmira Malaj, Iman Al Ofi, Ruth Mabry, Ercan Agirbas “Green Pocket spaces strategy for active and inclusive communities in Muscat” 58th ISOCARP World Planning Congress (2022) DOI: 10.47472/kn2Sap7t