Luca Lezzerini

MSC. PhDc

LUCA LEZZERINI

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
luca_lezzerini@universitetipolis.edu.al

EDUKIMI

Diplomë Master në Inxhinieri Elektronike, Fakulteti i Inxhinierisë, Universiteti Tor Vergata, Romë (Itali).

PUNËSIMI

Filloi të punojë në vitin 1986, në vitin e pestë të gjimnazit, si konsulent i pavarur IT, duke punuar me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
I diplomuar si Inxhinier Elektronik në Universitetin Tor Vergata të Romës, aktualisht punon si Konsulent TIK, Menaxher i Projektit Software dhe Ekspert i Proceseve Organizative.
Ai ka punuar dhe punon në shumë sektorë, duke përfshirë mbrojtjen dhe hapësirën ajrore. Ai ka mbështetur dhe udhëhequr projekte të ndryshme kritike TIK duke përfshirë SILEF (Sistemi i Informacionit Logjistik për Eurofighter), LIS (Sistemi i Informacionit Logjistik për Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës dhe misionet e drejtuara të Agjencisë Hapësinore Evropiane), DSS për Forcën Ajrore Italiane.
Aktualisht është në vitin e tretë të doktoraturës ndërdisiplinore, ndërsektoriale dhe ndërkombëtare (PhD) në Universitetin e Ferrarës – UISS (Instituti Universitar i Studimeve të Lartë) me projektin kërkimor “Siguria dhe Siguria në hapësirat publike të qyteteve inteligjente”.
Ai jep mësim që nga viti 1996, drejtpërdrejt dhe për llogari të institucioneve të rëndësishme të trajnimit italian (Performa, Accademia Informatica, Consilia, Humanform, iDocet, Ergoproject Plus, …), temat mbi të cilat ka përvojë pune. Mësimdhënës i kurseve rajonale për punësimin e të papunëve dhe të papunëve përmes trajnimeve për teknologjitë TIK.
Pedagog në Universitetin Polis të Tiranës (Shqipëri), Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, për kurset e Inxhinierisë Softuerike, Shkencës së të Dhënave, Programimit të Avancuar Java dhe Programimit Python.
Ai ka hartuar dhe drejtuar zbatimin e projekteve të bazuara në inteligjencën artificiale, ndër të cilat më të rëndësishmet dhe më të fundit janë: SAMURAI (2016) për kuptimin automatik të teksteve mjekësore, Këshilltar (2019) për dozimin në përqendrime të ulëta të markerëve tumoralë.
Aktualisht po punon për Beccaria, softuerin për të menaxhuar në mënyrë dixhitale të gjithë procesin penal në gjykatat italiane.

FUSHAT E INTERESIT

  • Zhvillimi kompleks ose kritik i softuerit
  • Gjuhët e programimit – Java, Python, PHP, Typescript/Javascript, C/C++, C#.
  • Kornizat: SpringBoot, Laravel
  • Shkenca e të Dhënave dhe Inteligjenca Artificiale
  • Siguria, Mbrojtja, Siguria Kibernetike
  • Sistemet e integruara të mbështetjes logjistike për hapësirën ajrore dhe sistemet komplekse
  • Inxhinieri Organizative
  • Inxhinieri e Besueshmërisë
  • Kërkim Operacional
  • Baza e të dhënave NoSQL dhe BigData

AKTIVITETE / PUBLIKIME TË ZGJEDHURA

Konferenca e XVI Ndërkombëtare për Qytetet e zgjuara dhe teknologjitë e zgjuara urbane Paris, Francë, 2023, “Turizmi i perëndimit të diellit për rilindjen e qyteteve në pakësim”, folës
Java e Arkitekturës Tirana 2022, Universiteti Polis, Tiranë, Shqipëri, 2022, “Dizajnimi dhe zhvillimi i ndërfaqeve të përdoruesve të IoT në Rrokaqiejt e zgjuar”, Lektor
Konferenca e 6-të Ndërkombëtare për Urbanizmin e Gjelbër, U. Tor Vergata, Romë, Itali 2022 “Modeli formal për Urbanizmin e Gjelbër në Qytetet e zgjuara”, folës dhe botim
Simpoziumi “Llogaritja e mjedisit të ndërtuar – Sfidat e lëvizshmërisë inteligjente, siguria dhe siguria e hapësirave publike”, U. Polis, Tiranë, Shqipëri 2021 “Çështje rreth menaxhimit të rrezikut në qytetet inteligjente”, folës
Takim Teknik Pune – Tiranë, 06 Prill 2016 – Ministria e Energjisë dhe Industrisë “Sfidat në softuerin e ri për llogaritjen e performancës energjetike në ndërtesat civile: përvoja evropiane”, Kryetar
Zhvillimi i një banke botërore të biomaterialeve përmes një baze të dhënash inteligjente” Shkencat e aplikuara në teknologjitë biomjekësore dhe të komunikimit (ISABEL), 2010 Simpoziumi i 3-të Ndërkombëtar. IEEE, Kryetari dhe publikimi
“LORA Optimale: qasje alternative ndaj analizës së ndjeshmërisë”, Simpoziumi i 7-të për Logjistikën dhe Cilësinë, Marina Italiane, Taranto, 2005, Kryetar
“Neptuni: një mjet dhe një qasje për reduktimin e kostos së ciklit jetësor në segmentin e tokës hapësinore”, Simpoziumi i 6-të Ndërkombëtar për Reduktimin e Kostos së Sistemeve dhe Operacioneve të Anijeve Hapësinore (RCSGSO), ESA/ESOC, Darmstadt, Gjermani. ESA SP-601. Agjencia Evropiane e Hapësirës, 2005. Publikim
“Metodologji dhe algoritme novatore për analizën dhe optimizimin e kostos së ciklit jetësor në menaxhimin e mirëmbajtjes”. Konferenca e Parë Ndërkombëtare e Menaxhimit të Mirëmbajtjes, Venecia 2005. Folësi dhe Publikimi