Leonora Haxhiu

Asistente Lekotore në Planifikim

LEONORA HAXHIU

Departamenti: 
Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban
Kontakt: 
leonora_haxhiu @universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Leonora Haxhiu aktualisht është e angazhuar si laborante që asiston procesin mësimor pranë Fakultetit Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban, Departamenti i Planifikimit dhe Menaxhimit Urban.
Ajo është diplomuar në programin Bachelor (2013-2016) dhe Master (2016-2018) në Inxhinieri Gjeoinformatike në Universitetin Politeknik të Tiranës. Gjithashtu vazhdon studimet Master Shkencor në Shkenca Kompjuterike pranë Universitetit Polis.
Leonora ka nje eksperiencë pune të mëparshme në fushen e sistemeve GIS duke qenë e angazhuar si Specialiste GIS në disa projekte të ndryshme afatgjata si: Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Dropull, Analiza hapësinore e bazuar në GIS të aksidenteve në qytetin e Tiranës  si dhe Projektimi dhe Modelimi i të dhënave me anë te GIS të sistemit me Fibra Optike në qytetin e Tiranës dhe Lezhës.
Pas kompletimit të formimit shkencor ajo synon të thellohet në kërkim shkencor dhe doktoral për marrdhëniet e GIS me planifimin e territorit. Fushat e interest dhe kërkimit shkencor perfshijnë: Teknologjitë gjeo-hapësinore dhe aplikimi i tyre në planifikimin urban/ Analizat MCA/ CyberGIS/ Spatial Data Science/ etj.

ÇERTEFIKIME

GIS, Mapping and Spatial Analysis – University of Toronto
Geographic Information Systems (GIS) Specialization – UC Davis, California
Cartography – Enviromental Scientific Research Institute (ESRI)
Analyzing spatial patterns of noise in urban areas by mapping – University of Tirana
Going Places with Spatial Analysis– Enviromental Scientific Research Institute (ESRI)
Spatial Data Science – Enviromental Scientific Research Institute (ESRI)
Spatial Data Science and Aplications–  Yonsei University
Maps and Geospatial Revolution – PennState University
Getting started with CyberGIS – Illinois University

PUBLIKIMET E FUNDIT

HAXHIU L., KORANCE. F (2023) A GIS-based analysis of the urban green space accessibility of Tirana, Albania. Case Study: Administrative Area No.6 (në proces publikimi).

MALAJ S., HAXHIU L. (2022) CAM and last chance for suburbia, towards a sustainable transportation system in Tirana (në proces publikimi).

REMBECI,G, REKA.A, HAXHIU.L, (2023) Migration Movement as a driving force to the growth of city’s urbanization in Tirana, Albania (në proces publikimi).

KORANCE. F, HAXHIU L (2023) Re-inventing through re-finding. Riparian agriculture for environmental system revitalization marking a new identity for lower shrinkage and isolation in Finiq.