Avrili Meshi

Asistente Lektore

AVRILI MESHI

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Dizajn Urban
Kontakt: 
avrili_meshi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Që nga Tetori 2021, Avrili është asistente lektore në Universitetin Polis në departamentin Arkitekturë dhe Dizajn Urban. Nga Janari 2022 kordinatore tek Innovation Camp për fëmijë dhe të rinj nga Universiteti Polis në bashkëpunim me INNOVATION_Factory (IF).
Avrili ka studiuar arkitekturë dhe dizajn urban në Universitetin Polis. Ajo, gjatë periudhës universitare, ka marrë pjesë në një intership profesional tek A0 Studio, ku fitoi experiencë të nevojshme në lidhje me funksionimin e punës dhe përvojës praktike në fushën e arkitekturës interior dhe exterior design.
Aktualisht vijon studimet e një Post Masteri në Arkitekture Digjitale, ku fokusohet në studimin, intepretimin dhe parametrizimin e ideve, nëpërmjet kompjuterizimit të proceseve arkitektonike dhe eksperimentimin e tyre nëpërmjet inovacionit.

AKTIVITETET

Avrili ka qënë pjesë e disa workshop-eve brënda dhe jashtë Universitetit Polis.

Në vitin 2015 pjesmarrëse në workshopin IDCHSS International Design Competition, Epoka

University, në të cilin u vlerësua me çmimin e parë.

Në 2017 pjesëmarrëse në WSHP TDW City Photography, organizuar nga Universiteti Polis.

Në 2018 pjesëmarrëse nëWSHP TAW Models Inside the City, organizuar nga Universiteti Polis.

Në 2019pjesëmarrëse në WSHP TDW Storytelling Architecture, organizuar nga Universiteti Polis.

Në 2018-2019 pjesëmarrëse në programin e integruar për zhvillim rural “100 Fshatrat”.