Melisa Tufa

Asistente Lektore

MELISA TUFA

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt: 
melisa_tufa@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Melisa Tufa është asistente lektore në Fakultetin për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor . Ka marre pjese ne Workshop-e ne fushen e Shkencave Kmpjuterike dhe Sistemeve  Informacionit.
Edukimi: Maste Profesional në Shkenca Kompjuterike , Fakulteti i Shkenca Kompjuterike, Universiteti i Durresit; Bachelor në  Informacioni, Universiteti i Durresit.
Fushat e interest perfshin lendet : Programim ne Java / Strukture te Dhenash / Programim ne Web /Sistemi I Menaxhimit te te dhenave