POLIS ICT SCHOOL

POLIS ICT SCHOOL
Njoftime

POLIS ICT SCHOOL

POLIS ICT SCHOOL – Department of Computer Sciences – IF Innovation Factory

SCIENTIFIC COMPUTER SCIENCES SYMPOSIUM
Theme – Artificial Intelligence (AI) Lights & Shadows

Important deadlines:
👉 14 April 2023 – Abstract submission
👉 30 April 2023 – Paper submission
👉 07 May 2023 – Notification of acceptance
👉 11 May 2023 – Symposium day

The abstracts and papers will be published by the Scientific Journal of Polis University:
👉 https://forumap.org/
👉 https://universitetipolis.edu.al/

Thirrje për pjesëmarrje në Simpoziumim Ndërkombëtar Shkencor – “AI Lights & Shadows”

Simpoziumi e “AI Lights & Shadows” do të mbahet së shpejti dhe ne mezi presim të eksplorojmë mundësitë dhe rreziqet e AI në botën reale.

Ndërsa AI vazhdon të revolucionarizojë industritë dhe jetën tonë të përditshme, është e rëndësishme të shqyrtojmë ndikimin e saj të mundshëm në privatësi, siguri dhe barazi sociale.

Bashkohuni me studiuesit, praktikuesit dhe politikëbërësit në diskutimin e përfitimeve të AI, ndërsa shqyrtoni gjithashtu rreziqet e mundshme në këtë tendencë të re globale ku ne jemi vetë subjekt ndryshimesh!

Temat përfshijnë avatazhet e AI, konsideratat etike, të ardhmen e punës, barazinë sociale, sigurinë dhe sigurinë në zbatimin e AI.

Paraqisni artikujt tuaj origjinalë të kërkimit ose studimet e rastit tani, dhe le të formojmë së bashku të ardhmen e AI edhe bë Shqipëri!

#polisuniverisity #hapësirëpërmendim #CilësiEdukim
#PolisUniversity #InternationalSymposium #ICT #ComputerScience #InnovationFactory #AI #New