UNIVERSITETI POLIS SHPALL LISTAT E FITUESVE RAUNDI I-rë

5D57913F-7F01-4FEE-8279-9F5D2D0E1930
Njoftime

UNIVERSITETI POLIS SHPALL LISTAT E FITUESVE RAUNDI I-rë

UNIVERSITETI POLIS SHPALL LISTAT E FITUESVE RAUNDI I-rë
__
Universiteti POLIS shpall listat përfundimtare të fituesve për vitin akademik 2022-2023, raundi i parë.

Në linkun e mëposhtëm mund gjeni renditjen tuaj:
Administrim Biznesi
Shkenca Kompjuterike
Arkitekturë dhe Dizajn Urban
Planifikim dhe Menaxhim Urban (Urbanistikë)
Art dhe Dizajn
Inxhinieri Ndërtimi
Studime Mjedisore

……………………………………………..

Njoftojmë të gjithë fituesit se në datën 2 Shtator  2022 fillon procesi zyrtar i regjistrimeve.
Dokumentacioni i nevojshëm për të kryer regjistrimin konsiston si më poshtë:

1. Fotokopje e dokumentit të identifikimit;
2. Fotokopje e noterizuar e Maturës Shtetërore ose Dëftesës së Pjekurisë së bashku me çertifikatën e notave, ose të një dëftese / diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR (QSHA)
3. Deklaratë sipas udhëzimit të MASR (plotësohet në U_POLIS)
4. Dy fotografi personale (format dokumenti)
5. Mandat – pagesa e semestrit të parë (në llogaritë e mëposhtme):

RAIFFEISEN BANK
UNIVERSITETI “POLIS” SHPK
AL69 2021 1288 0000 0000 0106 2031 (EUR)

Për pyetje apo paqartësi jeni të lutur të kontaktoni:
0694088111/ 0694061339
Ju mirëpresim!