Universiteti POLIS shpall listat e të gjithë aplikantëve që kanë zgjedhur programet e Universitetit POLIS në portalin e Maturës Shtetërore

PHOTO-2022-08-11-15-55-58
Njoftime

Universiteti POLIS shpall listat e të gjithë aplikantëve që kanë zgjedhur programet e Universitetit POLIS në portalin e Maturës Shtetërore

Universiteti POLIS shpall listat e të gjithë aplikantëve që kanë zgjedhur programet e Universitetit POLIS në portalin e Maturës Shtetërore për të vazhduar studimet në vitin akademik 2022 – 2023.
Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë aplikimin tuaj:

Bachelor:
Administrim Biznesi
Art dhe Dizajn
Studime Mjedisore
Inxhinieri Ndërtimi
Shkenca Kompjuterike

Programet e integruara master shkencor:
Arkitekturë dhe Dizajn Urban
Planifikim dhe Menaxhim Urban

Njoftojmë se të gjithë kandidatët duhet të paraqiten në një nga datat 15,17; 19 dhe 22 Gusht,
ora 10.00, për të marrë pjesë në testin e pranimit në ambientet e universitetit.
Për këtë qëllim kërkohet plotësimi i dokumentacionit të mëposhtëm:
 Fotokopje e kartës së identitetit / pasaportës
Ju inkurajojmë për të konfirmuar ditën e paraqitjes në test,duke kontaktuar si vijon:
Njësia e Pranimeve : +355 69 40 88 111
Marketing: +355 69 40 61 339
Tel: +355.(0)4.2407420 / +355.(0)4.2407421
Fax: +355. (0)4.2407422
Email: contact@universitetipolis.edu.al
Website: www.universitetipolis.edu.al

Ju mirëpresim!