Taulant Bino

Doktor i Shkencave të Biologjisë së Evolucionit dhe Ekologjisë

TAULANT BINO

Departamenti: 
Menaxhim Mjedisor Urban
Kontakt: 
taulant_bino@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Dr. Taulant Bino është lektor i lëndëve Ekologji dhe Vlerësim Strategjik Mjedisor në Departamentin e Menaxhimit Mjedisor Urban, Fakulteti i Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban (Universiteti Polis).
Dr. Bino ka një përvojë rreth 30 vjecare në fushën e mbrojtjes së natyrës dhe vecanërisht në studimin për ruajtjen e shpendëve të egër dhe të habitateve kritike të tyre. Përvoja e tij e punës shtrihet në Shqipëri si dhe vende të tjera ballkanike përfshi Kosovën dhe Malin e Zi. Falë kësaj eksperience, Dr. Bino sjell në Universitetin Polis kontributin e tij si ekolog, ekspert i Vlerësimit Strategjik Mjedisor, konsulent në fushën e mbrojtjes së natyrës si dhe përvojën si vendim-marrës në fushën e mbrojtjes dhe menaxhimit të mjedisit në Shqipëri.
Dr. Bino është njëkohësisht themelues dhe president i Shoqatës Ornitologjike të Shqipërisë, një nga organizatat mjedisore më të njohura në Shqipëri në fushën e mbrojtjes, studimit dhe ndërgjegjësimit për mbrojtjen e shpendëve dhe të natyrës. Falë punës me këtë organizatë dhe bashkëpunimit më institucione dhe organizma të terë brenda dhe jashtë Shqipërisë, Dr. Bino udhëheq dhe kontribuon në kauza të ndryshme mjedisore për mbrojtjen e natyrës dhe të larmisë biologjike të Shqipërisë.
Në kuadër të ekspertizës së tij të njohur, Dr. Bino është Koordinator Kombëtar i Wetlands International për Censusin Ndërkombëtar të Shpendëve të Ujit si dhe Përfaqësues Rajonal i Komitetit Teknik të Marrëveshjes Afrikano-Euroaziatike për Shpendët e Ujit.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Popoff, N., Gaget, E., Béchet, A., Dami, L., Defos du Rau, P., Geijzendorffer, I., Guelmami, A., Mondain Monval, J-Y., Perennou, C., Suet, M., Verniest, F., Deschamps, C., Taylor, N., Azafzaf, H., Bendjedda, N., Bino, T., Borg, J., Božič, L., Dakki, M., Encarnação, V., Erciyas Yavuz, K., Etayeb, K., Gaudard, C., Hatzofe, O., Langendoen, T., Ieronymidou, C., Mikuska, T., Molina, M., Petkov, N., Portolou, D., Qaneer, T., Sayoud, S., Šćiban, M., Topić, G., Uzunova, D., Vine, G., Vizi, A., Zenatello, M., Abdou, W. & Galewski, T. 2021. Gap analysis of the Ramsar site network at 50: over 150 important Mediterranean sites for wintering waterbirds omitted. Biodiversity and Conservation (2021) 30:3067–3085https://doi.org/10.1007/s10531-021-02236-1

Dobrev, D., Tsiakiris, R., Skartsi, T., Dobrev, V., Arkumarev, V., Stara, K., Stamenov, A., Probonas, N., Kominos, T., Galanaki, A., Kret, E., Hallman, B., Grubac, B., Susic, G., Marinkov, S., Hribsek, I., Skoric, S., Jerrentrup, H., Lucic, V., Stoyanov, G., Zakkak, S., Hristov, H., Stoychev, S., Sidiropoulos, L., Bino, T. and Demerdzhiev, D. (2021). Long-term size and range changes of the Griffon Vulture Gyps fulvus population in the Balkans: A review. Bird Conservation International, 1-16. doi:10.1017/S0959270921000198

Oppel, S. Arkumarev, V., Bakari, S., Dobrev, V., Saravia, V., Adefolu, S., Sozuer, L. A., Apeverga, P. T., Arslan, S., Barshep, Y., Bino, T., Bounas, A., Cetin, T., Dayyoub, M., Dobrev, D., Duro, K., El-Moghrabi, L., ElSafoury, H., Endris, A., Asswad, N. G., Harry, J. H., Ivande, S. T., Jbour, S., Kapsalis, E., Kret, E., Mahamued, B. A., Manu, S. A., Mengistu, S., Zabeirou, A. R. M., Muhammad, S. I., Nakev, S., Ngari, A., Onoja, J., Osta, M., Ozuslu, S., Petrovski, N., Popgeorgiev, G., Pourchier, C., Ruffo, A., Shobrak, M., Sidiropoulos, L., Skartsi, T., Sozuer, O., Stara, K., Tesfaye, M., Topi. M., Vavylis, D., Velevski, M., Vorpsi, Z., Wondafrash, M., Xeka. E., Yeniyurt, C., Yordanov, E. & Nikolov. S. C. Major threats to a migratory raptor vary geographically along the eastern Mediterranean flyway. 2021. Biological Conservation: 109277.

Oppel, S., Saravia, V., Bounas, A., Arkumarev, V., Kret, E., Dobrev, V., Dobrev, D., Kordopatis, P., Skartsi, T., Velevski, M., Petrovski, N., Bino, T., Topi, M., Klisurov, I., Stoychev, S., Nikolov, S., 2021. Population reinforcement and demographic changes needed to stabilise the population of a migratory vulture. Journal of Applied Ecology: in press.

Gaget, E., Pavón-Jordán, D., Johnston, A., Lehikoinen, A., Hochachka, W. M., Sandercock, B., Soultan, A., Azafzaf, H., Bendjedda, N., Bino, T., Božič, L., Clausen, P., Dakki, M., Devos, K., Domsa, C., Encarnação, V., Erciyas-Yavuz, K., Faragó, S., Frost, T., Gaudard, C., Gosztonyi, L., Haas, F., Hornman, M., Langendoen, T., Ieronymidou, C., Kostyushin, V. A., Lewis, L. J., Lorentsen, S., Luigujõe, L., Meissner, W., Mikuska, T., Molina, B., Musilová, Z., Natykanets, V, Paquet, J-Y., Petkov, N., Portolou, D., Ridzoň, J., Sayoud, S., Šćiban, M., Sniauksta, L., Stīpniece, A., Strebel, N., Teufelbauer, N., Topić, G., Uzunova, D., Vizi, A, Wahl, J., Zenatello, M, Brommer, J.E. (2020). Benefits of protected areas for nonbreeding waterbirds adjusting their distributions under climate warming. Conservation Biology, Volume 35, Issue 3

Bounas, A., Solanou, M., Panuccio, M., Barišić, S., Bino, T., Erciyas-Yavuz, K., Iankov, P., Ieronymidou, C. and Barboutis, C. (2020). Mining citizen science data to explore stopover sites and spatiotemporal variation in migration patterns of the red-footed falcon. Current Zoology, Volume 66, Issue 5, October 2020, Pages 467–475, https://doi.org/10.1093/cz/zoaa008

Kristin, A., Belka, T, Horal, D. & Bino, T. 2020. Diet of the Lesser Kestrel Falco naumanni at post-breeding roost in southern Albania. Raptor Journal. 2020, 14:15-22. DOI:10.2478/srj-2020-004.

Jordán, D. P., Abdou, W., Azafzaf, H., Balaž, M., Bino, T., Borg, J. J., Božič, L., Butchart, S. H. M., Clausen, P., Sniauksta, L., Dakki, M., Devos, K., Domsa, C., Encarnaçao, V., Etayeb, K., Faragó, S., Fox, A. D, Frost, T., Gaudard, C., Georgiev, V., Goradze, I., Hornman, M., Keller, V., Kostiushyn, V., Langendoen, T., Ławicki, L., Ieronymidou, C., Lewis, L. J., Lorentsen, S. H., Luigujoe, L., Meissner, W., Mikuska, T., Molina, B., Musil, P., Musilova, Z., Nagy, S., Natykanets, V., Nilsson, L., Paquet, J-Y., Portolou, D., Ridzon, J., Santangeli, A., Sayoud, S., Šćiban, M., Stipniece, A., Teufelbauer, N., Topić, G., Uzunova, D., Vizi, A. Wahl, J., Yavuz, K. E., Zenatello, M. and Lehikoinen, A. (2020). Positive impacts of important bird and biodiversity areas on wintering waterbirds under changing temperatures throughout Europe and North Africa. Biological Conservation, Volume 246,