Rudina Toto

Kërkuese Shkencore

RUDINA TOTO

Departamenti: 
OMB/UNECE – Qendra Kërkimore e Qëndrueshmërisë
Kontakt:
rudina_toto@co-plan.org

PROFILI AKADEMIK

Rudina Toto është kërkuese shkencore dhe eksperte në qeverisje territorial dhe planifikim mjedisor pranë Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në Tiranë, Shqipëri. Ajo është e angazhuar në mësimdhënie dhe kërkim shkencor në Universitetin POLIS dhe është aktive përmes projektesh dhe rrjetëzimesh në Ballkanin Perëndimor. Rudina ka një eksperiencë të pasur në planifikim urban dhe rrajonal dhe së fundmi edhe në planifkim për reduktimin e riskut të fatkeqësive me origjinë nga fenomenet natyrore. Ajo ka bashkëautorësi në legjislacionin e planifikimit të territorit, të zhvilluar gjatë periudhës 2010 – 2016, dhe mban titullin Dr. nga Universiteti POLIS dhe nga Universiteit i Ferrarës në Itali, me temë të fokusuar në burimet e përbashkëta/komunale pyjore. Që prej studimeve të doktoraturës, puna e saj kërkimore fokusohet veçanërisht në hapësirën publike urbane dhe në shërbimet e ekosistemit.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Nientied, P. and Toto, R., 2022. Planning for Sustainable City Tourism in the Netherlands. uropean Spatial Research and Policy, 29(2), https://doi.org/10.18778/1231-1952.29.2.12, pp. 219-234.

Toto, R., Toska, M. and Shutina, D. 2022, Governing Pandemics at the Local Level – The case of COVID 19 in Albania. In Armondi, S., Balducci, A., Bovo, M. and Galimberti, B. (eds.), Cities Learning from a Pandemic, pp. 187-208, Routledge. DOI:10.4324/9781003240983-16.

Shutina, D. and Toto, R., 2022. Territorial Rescaling and Polycentric Governance in Albania. European Spatial Research and Policy, 28(2), pp. 103-129. https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.2.06.

Cotella, G. and Toto, R., 2022. Editorial Introduction. Part I: Territorial Governance in the Western Balkans: Multi-Scalar Approaches and Perspectives. European Spatial Research and Policy, 28(2), pp.5-20. https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.2.01.

Toto R., Shutina D., 2021. Untangling Territorial Governance in Albania: Towards a Place-Based Approach?. In: Berisha E., Cotella G., Solly A. (eds) Governing Territorial Development in the Western Balkans, pp. 195-219. Advances in Spatial Science (The Regional Science Series). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72124-4_10.

Toto, R., Ćaćić, M., Ivanova, Z., Nientied P. and Stachowiak-Bongwa, K., 2021. Urban Commons in Emerging Economies. In J. Fransen, M. P. van Dijk and J. Edelenbos (Eds.) Urban Planning, Management and Governance in Emerging Economies. Paradigm Shifts. Edward Elgar Publishing. Pp. 117–141. http://dx.doi.org/10.4337/9781800883840.00013.

Shutina, D., Allkja, L., Toto, R. and Favro, T., 2021. Land Development in Albania. Experiences and Future Prospects. In Valentin, N. (Ed.) Albania nel terzo millennio / Albania in the third millennium architettura, città, territorio / architecture, city, territory. Gangemi Editore. Pp. 74-81.

Nientied, P. and Toto, R., 2020. Learning from overtourism; new tourism policy for the city of Rotterdam Learning from overtourism; new tourism policy for the city of Rotterdam. Urban Research and Practice, 13. DOI:10.1080/17535069.2020.1748343.

Toto, R., Ćaćić, M. and Nientied, P., 2019, Urban commons in two Western Balkan capitals. In: N. Čamprag and A. Suri, (eds.), Three Decades of Post-Socialist Transition, pp. 469-477. Conference Proceedings, Urban Morphosis Lab, Technical University of Darmstadt.

Toto, R. and Allkja, L., 2019, “Land Development in Albania – Challenges and Innovations”, in Toto, R. (ed.), Annual Review of Territorial Governance in Albania, pp. 55-68. https://doi.org/10.32034/CP-TGAR-I01-04.

Toto, R., 2019, “Forest Commons as a Model for Territorial Governance” in Finka, M., et al., eds., The Role of Public Sector in Economic and Territorial Development, pp. 97-130, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-319-93575-1_7.

Toto, R., 2018, “Why do We Need Economic Formalization”, The World in 2018 – The Economist edition in Albanian, Tiranë, Albania.