Floreta Aliaj

Msc.

Floreta Aliaj

Departamenti: 
Qëndra e Burimeve dhe Informacionit
Kontakt: 
floreta_aliaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Floreta Aliaj eshte diplomuar per Drejtesi ne Universitetin e Tiranes (2007). Ka kryer me pas kualifikime “Master” ne Bibliotekonomi (Biblioteka Kombetare dhe IZUM Sloveni); ne Ceshtje Sociale dhe Burimet Njerezore (U-Polis dhe IHS/Erasmus University Roterdam Holande), si dhe ne Administrim Biznesi (U-Polis dhe IPAG Paris France). Floreta ka nje pervoje te gjere pune ne administrimin zyres ne Institutin Co-PLAN dhe si drejtuese e “Zyresh se Sherbimeve” prane Universitetit Polis. Ajo ka kyer specializime per menaxhimin e strukturave te shoqerise civile ne Ede Holande, dhe per ceshtjet urbane lokale ne IHS Roterdam Holande. Floreta eshte themeluese e bibliotekes “Biblio-Polis” te Institutit Co-Plan dhe me pas te Universitetin Polis, ku vijon te jape kontribut edhe prane shtepise botuse “Polis-Press” te Universitetit Polis sidomos ne facilitimin e punes midis Polis-Press dhe Bibliotekes Kombetare per paisjen e botimeve me ISBN / ISSN dhe negociimin e kontratave sa me cilesore dhe ekonomike me kompanite e printimit te botimeve te reja.