Flogreta Krosi

MSc. Ing.

FLOGERTA KROSI

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt: 
flogerta_krosi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Ing. Flogerta Krosi është një inxhiniere ndërtimi e profilizuar në të dy drejtimet stukturë dhe gjeoteknike. Së fundi po kryen studimet doktorale pranë Univesitetit Polis në bashkëpunim me universitetin e Ferrarës në Itali.

Prej 4 vitesh është e angazhuar pranë universitetit Polis si asistente pedagoge pranë departamentit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë së Ndërtimit, ku është e angazhuar në mësimdhenje në programet bachelor dhe master. Krahas eksperiencës akademike ka qënë pjesë dhe në projekte të ndryshme inxhinierike si pjesë e grupit projektues.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Krosi, F. (2023) “Construction and demolition waste in Lezha” OMB SPATIAL PROPOSALS FOR THE POST PANDEMIC CITY. THE CASE OF LEZHA DOI: doi.org/10.37199/o41008106, ISSN: 2959-4081

Guri, M., Krosi, F., Pojani. N, Dibra, D., Alliu, Xh., (2023), “The soil-structure interaction (SSI) of prefabricated large reinforced concrete panel building”, International Conference of Civil Engineering ICCE 2023 May 18 – 20, 2023 Tirana, Albania, ISBN: 978-9928-254-88-7

Guri, M., Krosi, F., Xhexhi, K., (2023), “STUDY OF THERMAL PERFORMANCE OF PREFABRICATED LARGE PANEL BUILDINGS”, 2nd Croatian Conference on Earthquake Engineering ‒ 2CroCEE March 22 to 24, 2023· Zagreb, Croatia, DOI: 10.5592/CO/2CroCEE.2023

Guri, M., Marku, A., Duro, E., Krosi, F., “BUILDING CLASSIFICATION IN ALBANIA BASED ON NATIONAL DESIGN CODES”, The Symposium of ASSOCIATION OF STRUCTURAL ENGINEERS OF SERBIA, ASES 2021, Belgrade, Serbia

Guri, I. Rusi, A. Marku, N.Vesho, E. Duro, E. Sulaj, F. Krosi, (2019), “Today’s Challenges of Construction Industry and Resilience to Natural Hazards”, International Symposium, Tiranë,