Flogreta Krosi

MSc. Ing.

FLOGERTA KROSI

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt: 
flogerta_krosi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Ing. Flogerta Krosi është një inxhiniere ndërtimi e profilizuar në të dy drejtimet stukturë dhe gjeoteknike. Së fundi po kryen studimet doktorale pranë Univesitetit Polis në bashkëpunim me universitetin e Ferrarës në Itali.
Prej 3 vitesh është e angazhuar pranë universitetit Polis si asistente pedagoge pranë departamentit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë së Ndërtimit, ku është e angazhuar në mësimdhenje në programet bachelor dhe master. Krahas eksperiencës akademike ka qënë pjesë dhe në projekte të ndryshme inxhinierike si pjesë e grupit projektues.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Sulaj, F. Krosi, (2019). The design of the bridge abutment with two several variants. International conference on challenges and achievements in geotechnical engineering. 99-104. ISBN: 978-9928-114-93-8

Guri, A. Marku, E. Duro, F. Krosi, (2020), BUILDING CLASSIFICATION IN ALBANIA BASED ON NATIONAL DESIGNCODES.

Guri, I. Rusi, A. Marku, N.Vesho, E. Duro, E. Sulaj, F. Krosi, (2019), Today’s Challenges of Construction Industry and Resilience to Natural Hazards