Ergest Alite

PhD

ERGST ALITE

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
ergest_alite@universitetipolis.edu.al

EDUKIMI

1998 – 2002 _ Master Shkencor – Universiteti i Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Departamenti “Elektronik”, Profili “Telekomunikacion” Sheshi “Nënë Tereza”, Nr.4 – Tiranë, Shqipëri.
2011 – 2013 _ Master Në Administrim Publik – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Rruga Arben Broci, Tiranë, Shqipëri.
2013 – 2021 _ Doktor i Shkencave – Universiteti i Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknologjise se Informacionit. Sheshi “Nënë Tereza”, Nr.4 – Tiranë, Shqipëri.

EKSPERIENCA

Shkurt 2019 e në vazhdim_ Manaxher i Departamentit IT, NOC dhe SD.
Maj 2015 – Janar 2019_ Manaxher i Divizionit IT.
Qershor 2012 – Prill 2015_ Manaxher i Departamentit të Manaxhimit të Sigurisë së Informacionit dhe Sistemeve.
Dhjetor 2009 – Maj 2012_ Manaxher i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit.
Korrik 2008 – Nëntor 2009_ Supervizor i Rrjetit të të Dhënave.
Tetor 2007 – Qershor 2008_ Specialist i Sistemeve të Teknologjise së Informacionit.

FUSHAT E INTERESIT / LËNDËT

  • Cloud Computing
  • Inteligjenca Artificiale
  • Machine Learning
  • IoT

AKTIVITETE / PUBLIKIME TË ZGJEDHURA

1. E. Alite, J. Imami, ISTI 2014 “Technical Challenges and Economic Opportunities of Cloud Computing Implementations in Albania”, Tirana, Albania, June, 2014.
2. E. Alite, O. Shurdi, ISTI 2015 “Implementation of Cloud Computing platforms in Albania. Data Security and financial impact for storing them within national boundaries”, Tirana, Albania, June, 2015.
3. E. Alite, O. Shurdi, ICCGI 2020 “Implementation of Cloud Computing in Albania and Related Security Concerns”, ISSN: 2308-4529, ISBN: 978-1-61208-793-1, Porto, Portugal, October 18th, 2020,
4. Ergest Alite, Igli Tafa, Olimpjon Shurdi, Eriol Pole Artur Gjonaj “Deep SSL Inspection with Active Directory Integration” IJCSIS, ISSN 1947-5500, October 2020 Volume 18 No. 10, Pittsburgh, PA, USA.
5. Ergest Alite, Olimpjon Shurdi and Igli Tafa, “Management of High Quality Available Services Using Virtualization”, IJCSI 12594, Volume 17, Issue 6, November 2020.
6. Ergest Alite, Igli Tafa, Olimpjon Shurdi, Orial Mehmeti, Renaldo Sotiri, “CLOUD COMPUTING IN MICROSOFT AZURE (IaaS, PaaS, SaaS)”, International Journal of Innovation Scientific Research and Review (IJISRR) (ISSN:2582-6131), Volume 3, Issue 1, January 2021.

Prezantime

1. Dhjetor 2021 – Legacy IT Europe – Modernization processes e ALBtelecom – How to Migrate SAP and Legacy IT into a virtualized infrastructure
2. Tetor 2021 – 10th SAMS Europe – How to improve asset control through software environment consolidation?