Eralda Ribaj

Admission Office

ERALDA RIBAJ

Zyra e Pranimeve dhe Marketingut
Kontakt:
eralda_ribaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Eralda Ribaj eshte diplomuar në Shkenca Diplomatike dhe Ndërkombëtare, Genova, Itali (2009). Ka kryer studimet Master Shkencor në “Politika dhe Ekonomi të Mesdheut”, Genova, Itali (2011)

MA në Cështje Sociale dhe Burimet Njerëzore (U-Polis dhe IHS/Erasmus University Roterdam Holandë), si dhe në Administrim Biznesi, profili Marketing dhe Strategji (U-Polis dhe IPAG Paris France).

Eralda prej vitit 2011 është pjesë e stafit të Universitetit Polis, si Asistente Koordinatore e programeve “Master në Studime Urbane & Dizajni”, më pas si Koordinatore e programeve Master (2018-2020) dhe aktualisht vijon të japë kontribut në zyrën e “Pranimeve dhe Marketingut (2020-deri sot)

Ka marrë pjesë në disa trajnime kombëtare dhe ndërkombëtare/Erasmus në kuadër të projekteve QAINAL, IDEA etj., si pjesë e njësisë kërkimore IF Innovation factory ku ajo kontribuon.