Ardita Poda

MSc.

Ardita Poda

Departamenti: 
Qëndra e Burimeve dhe Informacionit
Kontakt: 
ardita_poda@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Ardita Poda – është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuheve të huaja (2018) më pas ka kryer kualifikimet Master në “Administrimin e Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë “ në Universitetin e Tiranës. Më tej ajo ka kryer një sërë trajnimesh dhe kualifikimesh në këtë fushë.

Ajo ka një përvojë të pasur pune në Universitetin Luarasi, dhe që prej 2023 jep kontributin e saj në bibliotekën e Universitetit Polis, si dhe ne zyren e mbështetjes studentore dhe të këshillimit të karrierës ZMSKK.