Andia Vllamasi

MSc.

ANDIA VLLAMASI

Departamenti: 
Kërkim Shkencor
Kontakt:
andia_vllamasi@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Msc. Andia Vllamasi është asistente lektore në Fakultetin për Kërkim dhe Zhvillim, Departamenti i Kërkimit Shkencor. Ajo ka kryer studimet ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
Per rreth 2 vite ka punur si specialiste data entry/digitalizim te te dhenave te llogarive bankare. Gjithashtu pergjate kesaj kohe ka punuar dhe ne projekte individuale si zhvillues web frontend me teknologjite React Js, Ts.
Aktualisht eshte ne vitin e dyte si asistente lektore ne kete fakultet duke mbajtur dhe rolin e koordinatores per programin bachelor.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Vllamasi A.(2023), “Virtual Reality for Architectural Visualization: Examining the Use of VR Technologies to Improve Architectural Visualization and Immersive Design Experiences”, Scientific International Conference ‘Issues of Housing, Planning, and Resilient Development of the Territory – Towards Euro-Mediterranean Perspectives’, Tirana, Albania 13-14 October