Aishe Bitri

MSc.

AISHE BITRI

Departamenti: 
Art dhe Dizajn
Kontakt:
aishe_bitri@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Aishe Bitri ( Peshkopi, 2000) ka kryer studimet bachelor në degen “ Art dhe Dizajn” në universitetin Polis, ku dhe përfundoi studimet në master Shkencor në degën e “ Dizajn i Aplikuar “. Aktualisht është asistent lektore pranë Universitetit Polis, ku angazhohet si asistent lektor në lëndët e CAD dhe Dizajnit Grafik. Më hervt ka punuar nv rolin e dizajner i brendshëm në kompani të ndryshme brenda vendit, apo dhe si dizajner i pavarur në disa projekte të ndryshme.