Çështje të strehimit, planifikimit dhe zhvillimit rezilient të territorit

Issues of Housing_
Njoftime

Çështje të strehimit, planifikimit dhe zhvillimit rezilient të territorit

Çështje të strehimit, planifikimit dhe zhvillimit rezilient të territorit

Drejt qasjeve euro-mesdhetare

13-14 tetor 2023

 

Problematikë orientuese

Shqipëria, së bashku me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ka pësuar ndryshime të rëndësishme ekonomike, sociale dhe politike në vitet e fundit. Strehimi, planifikimi dhe administrimi i qëndrueshëm i zhvillimit të territorit janë shfaqur si çështje kritike. Kjo për shkak se këto rajone përballen me sfida të rëndësishme në sigurimin e banesave të përballueshme, adresimin e ndikimit të urbanizimit në mjedis, nxitjen e vendimmarrjes së bazuar në prova mbi territorin dhe nxjerrjen në pah të angazhimeve drejt neutralitetit klimaterik.

Organizatorët e kësaj konference parapëlqejnë të përdorin termin multi-modalitet për të përcaktuar situata komplekse (në çështjet e planifikimit të territorit, arkitekturës, strehimit, hapësirës publike, teknologjisë etj.) që kanë përfshirë historikisht Ballkanin Perëndimor dhe qytetet mesdhetare në një logjikë bashkëjetese dhe të bashkëkrijimit të vlerës. Kjo ndërthyrrje historike e njohurive dhe trashëgimisë i kanë dhënë jetë qytetërimit në këtë rajon të Europës. Përfshirja aktive e Shqipërisë në rrjetin ekzistues të basenit të Mesdheut dhe BE-së, nëpërmjet një plani të përbashkët veprimi me OKB/UNECE, dhe autoritetet shqiptare e rajonale, përfshirë organizma shkencorë me rol qendror si Akademia e Shkencave e Shqipërisë, e bën këtë konferencë më intriguese për të eksploruar fusha magjepsëse të kërkimit. Përfundimet, që do të konsiderohen si një fazë për inovacion të hapur, do të përfshijnë rekomandime për kërkime, projekte dhe ngjarje të mëtejshme shkencore.

Fokusi gjeografik i konferencës mbulon tre dimensione: i) Shqipërinë; ii) Ballkanin Perëndimor; iii) Vendet euro-mesdhetare.

Universiteti POLIS dhe Akademia e Shkencave synojnë të fokusohen në fushat e sipërpërmendura kërkimore, që janë me interes të përbashkët si për qytetet e Ballkanit Perëndimor ashtu edhe për qytetet mesdhetare, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: politikat e strehimit, historinë urbane dhe tipologjinë e arkitekturës, inovacionin dhe dixhitalizimin në urbanizëm, efiçencën e energjisë, reziliencën dhe qëndrueshmërinë mjedisore, qeverisjen dhe teknologjitë inteligjente për menaxhimin e qytetit, edukimin dhe aspektet gjinore në hulumtimet mbi planifikimin urban.

Qëllimi kryesor i kësaj konference ndërkombëtare është të sjellë së bashku studiues, politikëbërës dhe praktikues për të shqyrtuar çështjet urgjente të strehimit, planifikimit dhe zhvillimit të tokës në këto rajone, në një kontekst të tranzicionit, sfidave klimatike dhe realiteteve post-pandemike.

Thirrja e organizatorëve

Kemi kënaqësinë të njoftojmë se kjo konferencë shkencore ndërkombëtare do të zhvillohet më datat 13 dhe 14 tetor 2023 në Tiranë, Shqipëri.

Konferenca organizohet nga Universiteti POLIS (U_POLIS), në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe mbështetur nga partnerë të tjerë vendës dhe ndërkombëtarë.

Në kuadrin e reziliencës, tema kryesore e konferencës u kushtohet çështjeve të strehimit, planifikimit dhe zhvillimit rezilient të territorit sipas një këndvështrimi euro-mesdhetar, duke përfshirë Shqipërinë, Ballkanin Perëndimor (BP) dhe basenin e Mesdheut. Kjo ngjarje shkencore synon të bashkojë në një debat shkencor akademikë, politikëbërës, studiues, ekspertë, praktikues dhe palë të interesuara nga prejardhje të ndryshme shkencore, për të diskutuar dhe trajtuar sfidat kritike që lidhen me strehimin, planifikimin urban dhe zhvillimin rezilient të territorit. Në vijim të kësaj linje arsyetimi, tematikat e konferencës parashikohen si më poshtë:

  1. Sesioni I: Strehimi

Tematika 1.1: Politikat e strehimit

Përballueshmëria e banesave / Tregu i banesave dhe tokës / Strehimi social / Politikat dhe sfidat e strehimit

Tematika 1.2: Eficienca e energjisë

Energjitë pasive / Efikasiteti i energjisë në ndërtesa / Ngarkesa për ngrohje dhe ftohje / Ventilimi i brendshëm dhe natyror / Ndriçim natyral / Materiale dhe teknologji ndërtimi

  1. Sesioni II: Planifikimi dhe Arkitektura

Tematika 2.1: Urbaniteti dhe arkitektura

Tipologjitë e banesave kolektive dhe individuale / Historia e qyteteve dhe arkitekturës / Dizajni arkitektonik: Morfologjia dhe forma / Rigjenerimi dhe konservimi urban / Trashëgimia kulturore

Tematika 2.2: Përqasjet e inovacionit dhe digjitalizimit për planifikimin urban dhe arkitekturën

Teknologjitë e reja në planifikim (GIS, AI, etj.) / Modelimi, simulimi dhe digjitalizimi / Bashkëprogresi i zhvillimit urban dhe teknologjisë / Automatizimi i proceseve të projektimit në planifikim, arkitekturë, dhe inxhinieri

Tematika 2.3: Rezilienca në planifikimin urban

Qëndrueshmëria socio-ekonomike përballë presioneve makro-rajonale / Reduktimi i rrezikut nga fatkeqësitë / Qëndrueshmëria dhe rezilienca në mjedisin natyror / Planifikimi adaptiv / Kompleksiteti në zhvillimin e territorit

  1. Sesioni III: Menaxhimi, teknologjia, qëndrueshmëria

Tematika 3.1: Qeverisja, teknologjia dhe menaxhimi

Qeverisja territoriale dhe menaxhimi sistematik / Qytetet si sisteme të qëndrueshme shërbimi / Menaxhimi i zgjuar i qytetit / Bizneset sociale si shtytës për zhvillimin territorial / City-verse dhe kibernetika e re: AI, VR, AR dhe Metaverse

Tematika 3.2: Drejt “marrëveshjes së gjelbër”

Praktikat e ekonomisë rrethore në BP / Zbatimi i Axhendës së gjelbër për BP: sfidat dhe mundësitë për komunitetet elastike / Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës / Planifikimi i bazuar në ekosistem për zonat e mbrojtura / Vlerësime strategjike mjedisore / zgjidhje të bazuara në natyrë

Tematika 3.3: Tejkalimi i distancave midis akademizmit, qytetarëve dhe qeverisjes

Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm / Aspektet gjinore në kërkimin shkencor mbi strehimin e planifikimin urban / Pjesëmarrja e qytetarëve në çështjet e lidhura me klimën

Detajet e eventit

Datat e konferencës: 13-14 tetor 2023

Vendi: Akademia e Shkencave të Shqipërisë

Tema: Çështjet e strehimit, planifikimit dhe zhvillimit rezilient të territorit: drejt një qasjeje euro-mesdhetare

Gjuha e komunikimit: Anglisht dhe shqip (në raste përjashtimorë, por me tekst të vetëpërkthyer). 

Tarifa:  Për të inkurajuar kërkuesit e rinj dhe ata me përvojë që të shprehin idetë e tyre pa pasur angazhim financiar; duke vlerësuar misionin e tretë dhe qasjen sociale të Universitetit POLIS, në këtë konferencë tarifa e regjistrimit do të mbulohet plotësisht nga ky institucion.

Njoftimi i agjendës së konferencës: 5 tetor 2023

Data të rëndësishme

Dorëzimi i abstraktit (rreth 300 fjalë):                   25 qershor

Njoftimi i pranimit:                                                        5 korrik

Dorëzimi i plotë i artikullit:                                         30 gusht

Njoftimi i pranimit:                                                       20 shtator

Publikimi (parashikohet):                                         Dhjetor 2023


Materiale Udhëzues/Template

Klikoni në linkun në vijim për të shkarkuar udhëzuesin e abstraktit dhe artikullit të plotë : (link)


Regjistrimi dhe informacione të tjera

Abstrakti dhe Artikulli i plotë duhet të dorëzohet në email-in në vijim: omb@universitetipolis.edu.al

Për regjistrim, për udhëzime për paraqitjen dhe për informacion më të detajuar në lidhje me konferencën, ju lutemi vizitoni faqen tonë zyrtare në www.universitetipolis.edu.al dhe në www.akad.gov.al Për çdo pyetje ose ndihmë të mëtejshme, ju lutemi mos ngurroni të kontaktoni komitetin tonë organizativ në adresën omb@universitetipolis.edu.al

Komitetet dhe mundësitë e publikimit

Komiteti organizues:

Prof. assoc. dr. Xhimi Hysa; dr. Sotir Dhamo; dr. Elona Karafili; Sadmira Malaj (PhD); akad. Kosta Barjaba; akad. asoc. Gëzim Hoxha; akad. Jorgaq Kaçani; akad. Neki Frashëri.

Komiteti shkencor:

Prof. dr. Sherif Lushaj; prof. dr. Besnik Aliaj; prof. dr. Tamara Luarasi; prof. dr. Gjergj Ikonomi; akad. Adrian Civici; prof. dr. Neritan Shkodrani; prof. dr. Perikli Qiriazi.

Mundësitë e publikimit:

Revista FORUM A+P (Universiteti POLIS)

Albanian Journal of Natural and Technical Sciences – AJNTS (Akademia e Shkencave e Shqipërisë)

Rivista di Studi Manageriali – RiSMa (Departamenti i Menaxhimit, Universiteti La Sapienza i   Romës)

Pjesëmarrja dhe logjistika

Ftojmë studiuesit, praktikuesit, politikëbërësit dhe palët e interesuara të paraqesin punimet e tyre kërkimore origjinale, bazuar në raste studimore, përmes abstrakteve, që sigurojnë respektimin e tematikave të konferencës.

Ne gjithashtu mirëpresim individët që dëshirojnë të marrin pjesë në konferencë pa dorëzuar një punim.

Konferenca do të mbahet në Tiranë (Shqipëri), në ambientet e Akademisë së Shkencave, në adresën: 8RGF+G48, shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000. Vizitorët nga jashtë mund të arrijnë lehtësisht në Tiranë përmes aeroportit kryesor të vendit, Tirana International Airport (TIA). Nga aeroporti ka autobusë dhe taksi me tarifë fikse. Për më shumë detaje vizitoni https://www.tirana-airport.com/. Universiteti POLIS ndodhet afër autostradës që është rruga drejt qendrës së Tiranës dhe aeroportit. Akademia e Shkencave ndodhet në qendër të Tiranës, ku mund të gjeni mundësi të larmishme akomodimi. Për çdo nevojë dhe mbështetje, mos hezitoni të kontaktoni komitetin organizativ.

Bashkohuni me ne për të eksploruar mundësitë dhe sfidat për një kërkim shkencor drejt ekselencës. Mos e humbisni këtë mundësi për të qenë në ballë të formësimit të së ardhmes!