NJOFTIM MBI TRANSFERIMIN E STUDIMEVE & STUDIMET E DYTA

transferim-i-studimeve
Njoftime

NJOFTIM MBI TRANSFERIMIN E STUDIMEVE & STUDIMET E DYTA

Universiteti POLIS njofton
-Të gjithë kandidatët që kërkojnë të ndjekin një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet, kanë të drejtë të aplikojnë pranë insitucioneve të arsimit të lartë, nga data 02 shtator 2022

Një informacion mbi dokumentacionin e nevojshëm për
a) transferim studimesh:
b) për të ndjekur një program të dytë studimesh jeni të lutur të na kontaktoni:
Cel: 0694061339 /0694088111
Tel: 042407420/042407421
e-mail: contact@universitetipolis.edu.al

Ju mirëpresim!

Universiteti POLIS – HAPËSIRË PËR MENDIMIN
www.universitetipolis.edu.al