Të njohësh qytetin nëpërmjet imazhit dhe komunikimit

us
Njoftime

Të njohësh qytetin nëpërmjet imazhit dhe komunikimit

“Përcjellja e mesazheve përmes Gjuhës Pamore në Komunikimin Publik”, si pjesë e projektit “Developing media and Information literacy in Albanian Universities”, financuar nga Ambasada e SHBA-së në Tiranë, prezantohet gjatë vizitave studimore të studentëve në qytetin e Tiranës.
Nje fokus i veçantë është mënyra e të parit të arkitekturës dhe dizajnit të qytetit nëpërmjet imazhit dhe komunikimit.