Shpallen listat e fitusve të raundit të II-të

lista e fituesve
Njoftime

Shpallen listat e fitusve të raundit të II-të

Universiteti POLIS shpall listat përfundimtare të fituesve për vitin akademik 2023 – 2024 për RAUNDIN E DYTË

Universiteti POLIS shpall listat përfundimtare të fituesve për vitin akademik 2023 – 2024 për RAUNDIN E DYTË për Programet e Studimit:

Administrim Biznesi
Arkitekturë dhe Dizajn Urban
Planifikim dhe Menaxhim Urban
Art dhe Dizajn
Inxhinieri Ndërtimi
Shkenca Kompjuterike
Studime Mjedisore
Program Profesional në Efiçencë Energjitike
Program Profesional në Mirëmbajtje e Rrjeteve Kompjuterike

Njoftojmë të gjithë fituesit se në datën 22 Shtator 2023 fillon procesi i regjistrimeve.

Dokumentacioni i nevojshëm për të kryer regjistrimin konsiston si më poshtë:

  1. Fotokopje e dokumentit të identifikimit;
  2. Fotokopje e noterizuar e Maturës Shtetërore ose Dëftesës së Pjekurisë së
    bashku me çertifikatën e notave, ose të një dëftese / diplome tjetër studimi
    të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR (QSHA)
  3. Deklaratë sipas udhëzimit të MASR (plotësohet në U_POLIS)
  4. Dy fotografi personale (format dokumenti)
  5. Mandat – pagesa e semestrit të parë (në llogaritë e mëposhtme):

Përfituesi:UNIVERSITETI POLIS SHPK
IBAN: AL06206111070000115304980100
Numri i llogarisë: 0115-304980-100 CB
Monedha: Leke
Emri bankës: Tirana Bank
Swift Code: TIRBALTR

Për më shumë mund të kontaktoni si vijon:
Pranime: +355 69 40 88 111 / +355 69 40 61 339
Tel: +355.(0)4.2407420 / +355.(0)4.2407421
Fax: +355. (0)4.2407422
Email: marketim@universitetipolis.edu.al
Website: www.universitetipolis.edu.al

Ju mirëpresim!