SHPALLEN LISTAT E FITUESËVE QË KANË APLIKUAR PËR PROGRAMET PROFESIONALE, RAUNDI I PARË, VITI AKADEMIK 2022-2023

F2DAC621-9129-40E5-874C-CA782B0F2FDE
Njoftime

SHPALLEN LISTAT E FITUESËVE QË KANË APLIKUAR PËR PROGRAMET PROFESIONALE, RAUNDI I PARË, VITI AKADEMIK 2022-2023

Universiteti POLIS shpall listat e fituesëve që kanë zgjedhur programet profesionale dy-vjeçare, në portalin e Maturës Shtetërore për të vazhduar studimet në vitin akademik 2022 – 2023.
Klikoni mbi linkun e mëposhëm për të parë aplikimin tuaj:
……………………………………
Programet profesionale dy-vjeçare:
Shkollë profesionale në Efiçencë Energjitike
Shkollë profesionale në Mirëmbajtje e Rrjeteve Kompjuterike

Njoftojmë se të gjithë kandidatët duhet të interesohen për tu informuar rreth procesit të pranimit dhe mënyrës së regjistrimit duke u paraqitur në ambientet e universitetit, ose na kontaktoni si më poshtë:
Cel: +355 69 40 88 111/ +355 69 40 61 339
Tel: +355.(0)4.2407420 / +355.(0)4.2407421
Email: contact@universitetipolis.edu.al
Website: www.universitetipolis.edu.al
__
UNIVERSITETI POLIS – HAPËSIRË PËR MENDIMIN