KURS PASUNIVERSITAR PËR LIÇENSIM Me mbështetjen e Kooperimit Gjerman / GIZ

OPEN LECTURE
Njoftime

KURS PASUNIVERSITAR PËR LIÇENSIM Me mbështetjen e Kooperimit Gjerman / GIZ

Universiteti Polis njofton të gjithë të interesuarit se vazhdojnë regjistrimet edhe për pak ditë në kursin pasuniversitar të radhës në #AuditimEnergjitik

• I VLEFSHËM PËR LICENCIM
• PROGRAMI NË FUNDJAVË

Për cdo informacion apo pyetje që mund te keni lidhur me këtë kurs, kontaktoni në:
Cel: +355694061339 / 0694088111
Email: marketim@universitetipolis.edu.al